Dominee

‘Dominee’ is een aanspreektitel in het latijn, en het betekent ‘heer’. Wie geen latijn spreekt, kan dus ook gewoon ‘meneer’ zeggen. De aanduiding voor het beroep is predikant.

 

Werk

De predikant is vooral zichtbaar als degene die op zondag de kerkdienst leidt en de preek houdt. Hij (of zij, maar onze predikant is een hij) houdt zich door de week vooral met drie soorten werk bezig:

– Pastoraat: ziekenbezoek (thuis en in de ziekenhuizen), begeleiding van stervenden en het leiden van uitvaarten, contact met leden van de gemeente rond hoogtepunten of dieptepunten in hun leven, bezoek aan mensen die behoefte hebben aan een gesprek over hun geloof of hun leven.
– Vormingswerk: dit is de ‘leraars-kant’ van het predikantswerk. Hij geeft op doordeweekse avonden catechese (les over bijbel, kerk en geloof) aan de jongeren en levert daarnaast een gevarieerd cursusaanbod dat open is voor belangstellenden binnen en buiten de kerk (zie het programma).
– Organisatie: omdat de predikant een professional is die werkt met vele tientallen vrijwilligers, heeft hij een belangrijke rol in het bewaken van de samenhang in de gemeente. Hij houdt voeling met alle groepen en personen die zich vrijwillig voor de kerk inzetten. Ook onderhoudt hij een uitgebreid netwerk van contacten in de samenleving.

 

Competenties

Predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland zijn universitair geschoold. Ze moeten de bijbel kunnen bestuderen in de oorspronkelijke talen Hebreeuws, Aramees en Grieks; ze hebben naast hun eigen geloof ook andere godsdiensten bestudeerd, en hebben zich in ieder geval moeten bezighouden met de beginselen van psychologie, sociologie en filosofie. De theologische opleiding wil op die manier zorgen voor breed ontwikkelde predikanten die ook over de grenzen van hun eigen geloofsbeweging heen kunnen denken.

 

Ds Piet van Veldhuizen

Sinds 30 maart 2008 werkt in De Ark dominee Piet van Veldhuizen (1959). Hij is predikant sinds 1987 en werkte in Warschau (Polen), Willemstad (Noord-Brabant) en in de Rotterdamse deelgemeente Prins Alexander. Een uitgebreid overzicht van zijn werk en zijn publicaties is te vinden op zijn eigen website www.woordenmetzielenzin.nl.

In 2004 is ds Van Veldhuizen aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht gepromoveerd tot doctor in de theologie met een bijbelwetenschappelijk proefschrift. Hij is medewerker van het tijdschrift Interpretatie dat een brug willen slaan tussen de bijbelwetenschap en een bredere kring van lezers, en hij schrijft exegetische artikelen voor het tijdschrift De Eerste Dag, een handleiding voor predikanten bij het Oecumenisch Leesrooster.

 

Bereikbaarheid

De predikant heeft zijn werkkamer in De Ark (tel. 078-6820648). Hij is in ieder geval bereikbaar per mail (ds@dearkonline.nl) en via de mobiele telefoon (06-3830-4109). Het is altijd mogelijk om een afspraak met hem te maken voor een gesprek in De Ark of bij u thuis. Op donderdagmorgen vanaf 9:00 uur is er een inloopspreekuur.

Reacties zijn gesloten. 

Nieuwsbrief Ark op koers • Snel contact:

  06 - 383 041 09


  E-mail: ds@dearkonline.nl

 •  
 • Kerkdiensten:

  Elke zondag 10:00 uur


  Adres: Olijfgaarde 12 Hendrik Ido Ambacht

 •  
 • Collectebonnen:

  Bestel collectebonnen

 •  
 • Volg De Ark op:

   


 •