Financiën

De Ark is onderdeel van de grotere Hervormde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en houdt zich aan een centraal vastgesteld collectenrooster.

De collecte in elke zondagmorgendienst bestaat uit drie ronden, waarvan de eerste een diaconaal (charitatief) doel heeft – in elke dienst een ander doel. De tweede ronde is voor ‘pastoraat en eredienst’, dus voor de kosten van de kerntaken van de kerk. De derde rondgang is ter bestrijding van allerlei bijkomende onkosten van de kerkelijke gemeente.

Het geld uit de eerste collecte wordt altijd voor 100% doorgeleid naar het goede doel. Soms heet het goede doel ‘Algemene doelen’ – dan gaat het geld naar de kas van onze lokale diaconie, waaruit o.a. de plaatselijke noodhulpverlening wordt gedaan, voor mensen en gezinnen die plotseling in de knel komen. We hanteren een strenge regel dat diaconaal geld altijd voor hulp aan anderen moet worden besteed – en dus nooit mag worden gebruikt voor het repareren van ons eigen kerkdak, bijvoorbeeld.
College van Diakenen
NL25 RABO 0377 5519 29
(Eventueel met vermelding van een concreet doel, bijvoorbeeld ‘schuldhulpverlening’)

Voor ons voortbestaan als kerkgemeenschap ontvangen we geen subsidies van de overheid of van andere fondsen. Alle geldmiddelen die nodig zijn voor het gebouw, voor het salaris van de predikant enzovoorts, komen uit de vrijwillige bijdragen van de leden en uit collecten en giften. Voor het functioneren van De Ark als pastoraal centrum mét een fulltime predikant en een goedgevuld activiteitenprogramma is per jaar circa 150.000 euro nodig. Die som wordt door enkele honderden actieve leden bijeengebracht, maar het is wel elk jaar weer spannend of het rond komt.
College van Kerkrentmeesters
NL31 RABO 0377 5517 24
(Eventueel met vermelding van een concreet doel, bijvoorbeeld ‘verbeteringen aan De Ark’)

Collectebonnen

Kerkelijke giften zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, wat een belastingvoordeel oplevert. Eén van de voorwaarden hierbij is, dat u de giften moet kunnen aantonen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de aankoop van collectebonnen.

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in de volgende waarden: €0,50 €0,75 €1,00 €2,00 €5,00.
U kunt de collectebonnen bestellen op de onderstaande website:
http://www.hervormdambacht.nl/collectebonnen/

Daarnaast kunt u ook bonnen bestellen, met een minimum van €100,- , door geld over te maken naar:
College van Kerkvoogden NH Gem. H.I. Ambacht
NL75INGB0002389914
(onder vermelding van uw naam, adres, het aantal bonnen en waarde welke u wilt ontvangen)
Voor vragen of kleinere bestellingen kunt u contact opnemen met Wim de Waard 078-6821373

Bijdragen, hoe bescheiden ook, zijn dus altijd zeer welkom!

Voor onze financiële verantwoording en ANBI status verwijzen we u graag naar Hervormd Ambacht

Reacties zijn gesloten. 

Nieuwsbrief Ark op koers • Snel contact:

  06 - 383 041 09


  E-mail: ds@dearkonline.nl

 •  
 • Kerkdiensten:

  Elke zondag 10:00 uur


  Adres: Olijfgaarde 12 Hendrik Ido Ambacht

 •  
 • Collectebonnen:

  Bestel collectebonnen

 •  
 • Volg De Ark op:

   


 •