Beleidsplan

Het beleidsplan 2022-2026 bestaat uit een poster plus een ‘bijsluiter’ die drie beschreven pagina’s telt. Daarmee wordt de lijn van het vorige beleidsplan nog weer verder doorgetrokken.

Zie hier de poster:

Hieronder volgt de bijsluiter:

In de afgelopen jaren zijn door de kerkenraad verschillende beleidsnotities op deelgebieden vastgesteld. Deze volgen hieronder.


Missionaire notitie

Op de gemeenteavond van dinsdag 31 maart 2010 hebben we gesproken over de manieren waarop we een wervende (‘missionaire’) gemeente kunnen zijn. Basis voor het gesprek was een ‘Missionaire notitie’ die in de kerkenraad als beleidsstuk is aangenomen en die nu in de praktijk uitgewerkt moet worden.
Klik hier voor de webversie van de ‘Missionaire notitie’

Notitie Muziek in De Ark 
De wijkkerkenraad heeft in 2015 de notitie Muziek in De Ark vastgesteld als een leidraad voor de omgang met liederen en muziek in onze kerkdiensten. Klik hier voor deze notitie.

Notitie over het Heilig Avondmaal
Er is in de afgelopen jaren verschillende keren diepgaand over het Heilig Avondmaal gesproken in de wijkerkenraad. Als leidraad voor het gesprek diende een notitie van de hand van ds. Piet van Veldhuizen, waarvan echter niet alle aspecten tot besluiten hebben geleid. Deze notitie is dus een ‘praatstuk’ – de beleidskeuze om ook mensen die geen belijdend lid zijn, toe te laten tot het Avondmaal is in de plaatselijke regeling verwerkt.

Besluit over dopen in kleine kring
In augustus 2016 nam de wijkkerkenraad in verband met een hele reeks van concrete aanleidingen het besluit om toe te staan dat in bijzondere gevallen een doopviering buiten de zondagmorgendienst, in kleine kring kan plaatsvinden. Zie hier de notitie.

Notitie over het zegenen van relaties
Begin 2017 werd een uitgebreid traject van bezinning en beraad afgesloten met het besluit om het zegenen van andere relaties dan het huwelijk tussen man en vrouw onder voorwaarden mogelijk te maken. Daarmee wordt het mogelijk om een ‘homohuwelijk’ te zegenen als tenminste een van de partners lid is van onze wijkgemeente, en ook om een geregistreerd partnerschap van gemeenteleden in een kerkdienst te zegenen. Klik hier om de notitie te lezen.

Videoprotocol
In het voorjaar van 2021 werd na raadpleging van de gemeente een nieuw videoprotocol aangenomen voor het uitzenden van kerkdiensten in beeld. Daarin staat ook aangegeven, wie en wat er in beeld komt, en wat je moet doen om in de kerk buiten beeld te blijven als je dat wenst. Klik hier om het videoprotocol te lezen.

Plaatselijke regeling
Dit is het document waarin beleidskeuzes zijn vastgelegd die elke lokale (wijk-)gemeente zelf moet maken binnen de kaders van het kerkrecht van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit document wordt eens in de paar jaar grondig doorgenomen en ververst. Klik hier om te lezen.

Reacties zijn gesloten. 

Nieuwsbrief Ark op koers • Snel contact:

  06 - 383 041 09


  E-mail: ds@dearkonline.nl

 •  
 • Kerkdiensten:

  Elke zondag 10:00 uur


  Adres: Olijfgaarde 12 Hendrik Ido Ambacht

 •  
 • Collectebonnen:

  Bestel collectebonnen

 •  
 • Volg De Ark op:

   


 •