Informatie

Wijkgemeente De Ark

De gemeente die in De Ark samenkomt is één van de drie wijkgemeenten die samen de Hervormde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vormen. De andere twee wijkgemeenten heten Dorp en Elim en hebben elk hun eigen kerkgebouw: de oude Dorpskerk en de Elimkerk.
De Hervormde Gemeente behoort tot het landelijke verband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Daartoe behoort ook de plaatselijke Gereformeerde Kerk met haar kerkgebouw de Open Hof.
Met de twee andere hervormde wijkgemeenten hebben we een aantal zaken gemeenschappelijk, bijvoorbeeld het jeugdwerk in het Hervormd Jeugdcentrum, de diaconale zorg, de financiën en de administratie. Met de Gereformeerde Kerk hebben we geen bestuurlijke banden, maar we zullen wel meer dan voorheen afstemming en samenwerking zoeken.
De wijkgemeente bestond al tientallen jaren voordat het gebouw er kwam. Al die tijd waren we te gast in andere gebouwen: het Jeugdcentrum, de Open Hof, de Dorpskerk. Nu we sinds 2006 een eigen plek hebben, kunnen we ons op een nieuwe manier ontplooien.

Open en divers

De gemeente die in De Ark samenkomt, heeft een heel divers karakter, en we doen ons best om een open gemeenschap te zijn. We nemen elkaar niet de maat, we respecteren elkanders geloofsbeleving, ook als er grote verschillen zijn. Luisterend naar de verkondiging en studerend in de Bijbel zijn we steeds op zoek en voelen we ons keer op keer aangesproken, maar ieder heeft wel de vrijheid om daarin een heel eigen weg te gaan.

Missie

Onze gemeente wil in de samenleving een afdak zijn, een herberg, een plaats waar mensen God ontmoeten en waar ze vreugde en verdriet kunnen delen. We voelen ons geroepen om een plek te zijn waar geloofsvragen en geloofservaringen uitgesproken kunnen worden. Daarmee willen we ook een bijdrage leveren aan de goede samenhang en de herbergzaamheid van de samenleving, en speciaal van de woonwijk waarin De Ark staat. We willen de grenzen tussen kerken, en ook de grenzen tussen kerk en samenleving, zo poreus mogelijk houden, zodat er voortdurend verkeer en gesprek mogelijk is. Op die manier geven we handen en voeten aan ons geloof dat God de dragende kracht onder heel de schepping is, de bron en bestemming van ons leven.

We gebruiken voor onze missie het woord ARK als afkorting: Aandacht voor mensen, Ruimte voor God, Kerk voor de wereld.

Gemeenschap

In het ledenregister van De Ark staan vele honderden personen en gezinnen ingeschreven. Circa 250 van die leden zijn actief bij het reilen en zeilen van de gemeente betrokken. We doen ons best om onze leden met aandacht en hulp bij te staan waar dat nodig is, en we zoeken naar activiteiten en organisatievormen die de levendigheid en de hechtheid van de gemeenschap versterken. Drie motto’s die vanouds in de kerkelijke gemeenschap worden gebruikt zijn: vieren – leren – dienen. Vieren doen we met name op zondag, maar we besteden waar mogelijk ook aandacht aan de momenten waarop onze leden iets te vieren hebben. Voor het leren hebben we een uitgebreid vormingsprogramma, en het dienen gebeurt in allerlei vrijwilligerswerk.

Pastoraal centrum

We hebben De Ark bewust niet een ‘kerk’ genoemd, maar een pastoraal centrum. Wat we voor ogen hebben, is een plek waar mensen gemakkelijk binnenlopen en waar ze terecht kunnen met vragen, zorgen, enthousiasme, verdriet. Er is een pastoraal spreekuur op donderdagmorgen, en ook daarbuiten kun je de predikant vaak in het gebouw vinden. Als de deur open is, kun je er ook terecht om te bidden of om een moment van stilte te zoeken. Zie ook de pagina over pastoraat.

Activiteitenprogramma

Per halfjaar maken we een programma met diverse activiteiten: langlopende gespreksgroepen,  kortlopende cursussen, losse evenementen. Sommige activiteiten zijn meer gericht op leren, andere meer op gemeenschapsvorming. Voor sommige moet je je echt concentreren, andere zijn puur ontspanning. Via de nieuws-pagina van deze website kun je de laatste versie van de programmafolder downloaden. Onder de tab ‘Actueel’ vind je ook de complete agenda van De Ark.

Wie is wie fotomap

We zijn bezig om een fotomap op te bouwen die je in De Ark kunt doorbladeren als je van iemand wel het gezicht weet maar niet de naam. Daartoe verzamelen we op vrijwillige basis van zoveel mogelijk vaste kerkbezoekers foto’s en naam en adres en eventuele verdere contactgegevens. Klik op de gekleurde trefwoorden voor de instructies en voor het formuliertje.

 

 

 

Reacties zijn gesloten. 

Nieuwsbrief Ark op koers • Snel contact:

  06 - 383 041 09


  E-mail: ds@dearkonline.nl

 •  
 • Kerkdiensten:

  Elke zondag 10:00 uur


  Adres: Olijfgaarde 12 Hendrik Ido Ambacht

 •  
 • Collectebonnen:

  Bestel collectebonnen

 •  
 • Volg De Ark op:

   


 •