Gebouw

Ark

In het najaar van 2006 werd De Ark in gebruik genomen. Het gebouw herinnert aan het bijbelse verhaal over de Ark van Noach: dat was geen schip, maar een rechthoekige kist, de ‘reiskist van God’ waarin de kostbare schat van het leven werd vervoerd en bewaard voor een nieuw begin. Vandaar dat onze Ark in het water staat en ook weinig meer is dan een rechthoekige doos, een grijze container.

Lelijk?

Vaak zeggen mensen dat ze onze Ark maar een lelijk ding vinden. De architect vond dat een gebouw in zo’n nieuwe wijk óf alles moest overtroeven, óf zich heel stil zou moeten houden. Hij koos voor het laatste, een bijna nietszeggend gebouw, een grijze doos. Maar dan moet je eens binnen komen kijken. Iedereen die voor het eerst binnenkomt, reageert verbaasd, vanwege het licht, de serene atmosfeer, de lichtvoetige rust die van de ruimte uitgaat.

Materialen

De Ark staat op een betonnen vloer in het water. Het stalen frame van het gebouw is van binnen en van buiten bekleed met platen van doorschijnend polycarbonaat. In de kerkzaal zijn die wanden weer bekleed met platen van flinterdun fineer, met onderlinge tussenruimten die de zaal een bijzonder ritmisch evenwicht geven. Buiten is een deel van de muren uit steenkorven opgebouwd, waarbij de zwaarte van de steen in groot contrast staat met het vederlichte polycarbonaat van de grijze wanden.

De elementen

De architect heeft zich onder andere laten inspireren door de vier elementen van de schepping: aarde, water, lucht en vuur. Het vuur van het zonlicht spiegelt op het water rondom en geeft die spiegeling door naar binnen. De stenen vloer, de steenkorven en het hout vertegenwoordigen de aarde, de lichtheid van het gebouw lijkt te spelen met de gewichtloosheid van de lucht.

Olijfboom

In de tuin of het binnenpleintje naast de Ark, waar we bij goed weer koffie drinken, staat een oude Olijfboom, een vertegenwoordiger van de ouderdom van de schepping in een omgeving waar alles gloednieuw is. De boom komt uit Spanje en is ruim driehonderd jaar oud. De stam gaat al bij de voet in drieën uiteen, wat de boom extra symbolische kracht geeft.

Luidklok

Naast de Ark staat een klokkenstoel met een bescheiden luidklok. Die wordt geluid voorafgaand aan de kerkdiensten, en tijdens de kerkdienst op het moment waarop het Onze Vader wordt gebeden. Ook wordt geluid na afloop van een uitvaartdienst, als uitgeleide wanneer het lichaam van een overledene vanuit de kerk naar de laatste rustplaats wordt gedragen.

Gebouwbeheer

Wijkgemeente De Ark maakt gebruik van een pastoraal centrum. Het gebouw is vrijwel dagelijks geopend. De Ark heeft geen vaste koster, maar een groep mensen die, op vrijwillige basis, een deel van de taken uitvoeren. Om het geheel vlekkeloos te laten verlopen, is het gebouwbeheer in verschillende rollen gesplitst:

– Beheer centraal rooster: Hij\zij beheert het rooster van alle activiteiten die in het gebouw plaatsvinden.
– Eventmanager: Hij\zij treedt op als contactpersoon met de huurder (i.g.v. verhuur uit hoofde van trouwdiensten, rouwdiensten en eventueel ander verhuur), en verzorgt de communicatie tussen de betrokken functionarissen.
– Kosterscoördinator: Hij\zij stelt het rooster op voor de wekelijkse kostersdiensten en verzorgt de aanstellingen van de kosters in geval van trouwdiensten, rouwdiensten en eventueel ander verhuur.
– Gastvrouwencoördinator: Hij\zij verzorgt de aanstellingen van de gastvrouwen in geval van trouwdiensten, rouwdiensten en eventueel ander verhuur.
– Coördinator schoonmaak: Hij\zij stelt het rooster op voor de wekelijkse diensten van de schoonma(a)k(st)ers.
– Technisch Beheer: Hij\zij bewaakt het onderhoud van de installaties, begeleidt (inspecties van) het onderhoud, en verhelpt (of laat verhelpen van) technische storingen.
– Facturering verhuur: Hij\zij verzorgt de facturering van het verhuur en draagt zorg voor de jaarlijkse verantwoording naar het College van Kerkrentmeesters.

Reacties zijn gesloten. 

Nieuwsbrief Ark op koers • Snel contact:

  06 - 383 041 09


  E-mail: ds@dearkonline.nl

 •  
 • Kerkdiensten:

  Elke zondag 10:00 uur


  Adres: Olijfgaarde 12 Hendrik Ido Ambacht

 •  
 • Collectebonnen:

  Bestel collectebonnen

 •  
 • Volg De Ark op:

   


 •