Vesper --->

Op woensdagavond om 19:30 uur hebben we de zesde  vesperviering, in De Ark. Deze keer wordt er iets verteld over Titus Brandsma, een bijzondere Nederlandse monnik en professor die in 1942 als gedetineerde in concentratiekamp Dachau werd gedood. De vespers duren telkens een half uur en ze vormen een waardevol bezinningsmoment middenin de week. Wie op afstand wil meedoen, kan hier klikken.

Reacties zijn gesloten.Stiltemeditatie --->

Op zaterdag a.s., 1 april, is er weer een uur stiltemeditatie in De Ark.

We starten om klokslag 9:00 uur (dus wees op tijd binnen, de deur gaat op slot zodat we niet gestoord worden) en zitten na een korte inleiding een uur in stilte. Die stilte wordt afgesloten met muziek en een gebed of tekst lezing, waarna we meestal rond 10:15 uur nog een kop koffie of thee drinken om ook wat woorden te kunnen wisselen. De eerstvolgende keer hierna is op 29 april.

Reacties zijn gesloten.Vakantie met aandacht --->

Enkele gemeenteleden gaan als vrijwillig begeleider meedoen aan ‘Vakanties met aandacht’: daar kunnen mensen die mantelzorger zijn van een dementerende partner, samen met die partner een week vakantie genieten waarbij de zorg voor die partner grotendeels uit handen wordt genomen door een één-op-één begeleider. Zulke vakanties, en ook vakanties voor mensen met andersoortige beperkingen, worden georganiseerd door het Vakantiebureau van onze landelijke Protestantse Kerk en vinden (onder andere) plaats in het Roosevelthuis in Doorn. Wie er meer over wil weten (om op die manier op vakantie te gaan óf om er vrijwilligerswerk te doen) moet maar eens vragen aan Mees Hakkenberg of Ellen van Strijen. Of kijken bij www.hetvakantiebureau.nl.

Reacties zijn gesloten.Seidermaaltijd: Joods Pasen vieren --->

Wie nog wil meedoen aan de seidermaaltijd-viering in De Ark op de middag/avond van Paaszondag (dus 9 april 16:00-20:00 uur) die wordt geleid door rabbijn Tamarah Benima, moet zich wel uiterlijk in de loop van deze week aanmelden via opgeven@dearkonline.nl, we kunnen bekijken hoe we de kerkzaal ervoor gaan inrichten.


Nog even de gegevens: een Joodse pesachmaaltijd (sedermaal of seider) is een heel gebeuren met een vaste liturgie: gebeden, liederen, verhalen, tafelrituelen. Op komende Paaszondag, 9 april, is rabbijn Tamara Benima van de progressief-joodse gemeente bereid om naar De Ark te komen en in de viering van zo’n seidermaaltijd voor te gaan. Dat zou dan om 16:00 uur beginnen en rond 20:00 uur afgelopen zijn. Er zijn kosten aan verbonden: €15 per persoon. Kinderen t/m 14 jaar kunnen kosteloos meedoen. Aanmelding kan via opgeven@dearkonline.nl.

Reacties zijn gesloten.PaasChallenge 2023 --->

Zondag 2 april is er weer de PaasChallenge!

Dit is een interactief spel voor alle jongeren van ca. 10 tot 16 jaar. Het thema van dit jaar is ‘Aan tafel’ en tijdens de maaltijd wordt er niet alleen gegeten, maar ook gepuzzeld! We beginnen om 17:00 in De Ark en verwachten rond 19:00 weer klaar te zijn. Ben jij erbij? Meld je dan uiterlijk woensdag 29 maart aan via jeugdactiviteiten@dearkonline.nl.

Reacties zijn gesloten.PuzzelPaasWandeling --->

Op zaterdag 8 april wordt er een heuse PuzzelPaasWandeling georganiseerd door een samenwerking van kerken in H-I-Ambacht. De doelgroep is kinderen tot ca. 12 jaar (en ouders / begeleiders). Je kunt van 13 tot 16 uur starten bij het jeugdcentrum (Vijverhof 10). In een wandeling van ± 1 uur lees en puzzel je het Paasverhaal. Lukt het jullie om de juiste route te vinden? En de code te kraken? Dan wacht je op het eindpunt een leuke verrassing! Zien we je daar? 🙂 Voor vragen kun je mailen naar: jeugdactiviteiten@dearkonline.nl.

Reacties zijn gesloten.Uitnodiging rouwkring met ds. Jongejan --->

Als een dierbare is overleden, valt het vaak niet mee om de draad weer op te pakken. Zeker als het een partner betreft is het leven na het overlijden soms heel moeilijk. Gevoelens van verdriet, gemis, boosheid en eenzaamheid kunnen allemaal een rol spelen. Om elkaar te steunen in het omgaan met rouw en het verwerken van het verdriet start binnenkort een rouwkring onder leiding van ds. Jongejan.
In deze kring willen wij uitgaan van de troost die het Evangelie te bieden heeft zonder hiermee onrecht te willen doen aan de gevoelens van verdriet die er zijn. Het is een pastorale kring waarbij wederzijds vertrouwen een grote rol speelt.
Er is een aantal bijeenkomsten, de eerste is op donderdag 30 maart a.s. om 14.00 uur in de Dorpskamer (tegenover de Dorspkerk). De volgende data zijn in overleg met de deelnemers. De kring is bedoeld voor leden uit de drie wijkgemeenten.
Mocht u belangstelling hebben voor deze kring dan kunt u zich nog aanmelden bij Nelleke Bijsterbosch, nellekebz@planet.nl

Reacties zijn gesloten.Er is weer een Paaskaart --->

Net als de afgelopen drie jaren liggen er in De Ark een grote stapel Paasgroeten gereed die je als ansichtkaart kunt versturen. Deze keer staat er een tekst in gebedsvorm op die weerspiegelt dat we in een onzekere en zorgwekkende tijd leven, maar die ook spreekt van opstanding, licht en levensmoed. Zie hieronder.

We hopen dat veel mensen de kaart gaan gebruiken. We rekenen weer op een bijdrage in de kosten (20 cent per kaart en 10 cent per envelop).

Paaskaart 2023

Reacties zijn gesloten.Geloven voor Doorstarters in juni --->

Het duurt nog lang, maar we geven de informatie alvast voor mensen die het moeten inplannen: op vijf donderdagmiddagen vanaf 1 juni is er weer een editie van Geloven voor Doorstarters. Er is een folder van beschikbaar in De Ark, en aanmelden kan nu al.


Reacties zijn gesloten.Bijeenkomsten in juni met als thema ‘Laatste eer’ --->

Op woensdagavond 7 juni beleggen we een avond over ‘Laatste eer’: allerlei zaken rond levenseinde en uitvaart komen dan aan de orde. We hebben dat jaren geleden ook eens gedaan en dat bleek toen een schot in de roos te zijn. Het is immers iets waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt, maar waar vaak niet zo gemakkelijk over gepraat wordt.
Voor wie er dan nog over verder wil, zijn er aansluitend drie woensdagavonden waarop dieper op een aantal thema’s rond ‘Laatste eer’ wordt ingegaan. Voor die ene avond op 7 juni is aanmelding niet nodig, dat gebeurt in de kerkzaal. Voor de drie vervolg-avonden die meer het karakter van een gesprekskring hebben, is aanmelding wel gewenst.

Reacties zijn gesloten.Hulp bij belastingaangifte --->

Dhr Ali Kocak, de maatschappelijk werker voor financiële zaken die op donderdagen bij ons spreekuur houdt, zal in de maanden maart en april niet in De Ark zijn omdat hij in die maanden op alle maandagen en donderdagen met een klein team in Cascade zit om mensen te helpen bij het invullen van hun belastingaangifte. Wie van die hulp gebruik wil maken, is hartelijk welkom. Maak wel eerst een afspraak via 078-6822416 of mail naar info@sofia.nl. Er ligt in De Ark ook een folder hierover. Je kunt de folder ook hier digitaal bekijken of downloaden.

Reacties zijn gesloten.Openluchtdienst Pinksterzondag: foto’s --->

Op zondag 5 juni hadden we voor het eerst een kerkdienst in de open lucht, bij Hofstede De Paradijshoeve aan de Crezéepolder in Ridderkerk. Er waren circa 120 mensen, en het was die ochtend prachtig weer. De hele dienst is te bekijken op kerkdienstgemist.nl via deze link. De foto’s zijn gemaakt door Ruud van Hof en Wilma van der Eijk.

Reacties zijn gesloten.Nieuw beleidsplan: nu nóg korter --->

De wijkkerkenraad van De Ark heeft een nieuw beleidsplan aanvaard. Op de beleidspagina van deze website vind je er alles over. Het bestaat uit een kleine poster en drie pagina’s tekst, maar het brengt (nu al) veel beweging!

Reacties zijn gesloten.Kerkenraad: nieuw beleid --->

Op maandagavond (14 februari) heeft de vernieuwde kerkenraad zich gebogen over het beleid voor de komende vijf jaar – zeg maar de koers die De Ark de komende jaren gaat varen. Het was een waardevolle, hooggestemde samenkomst (en dat is vaak niet het eerste waar je aan denkt als je het woord ‘beleid’ hoort..).
In het afgelopen najaar heeft een werkgroep van drie kerkenraadsleden en drie andere gemeenteleden grondig voorwerk gedaan. De vraag voor die werkgroep was: wat zoeken mensen in De Ark, wat vinden ze er en wat missen ze? Dat is uitgezocht voor vijf doelgroepen: jongeren, dertigers, ‘middelbaren’ en senioren; en dan ook nog de groep mensen die niet (meer) in de kerk zit maar zich wel graag laat inspireren voor hun eigen innerlijke zoektocht – die noemen we de ‘post-kerkelijken’. Zo ontstond een beeld, dat bij navraag in de diverse doelgroepen in grote trekken bleek te kloppen. Mensen zoeken in De Ark een plek waar je er mag zijn zonder dat anderen je de maat nemen; waar je rust vindt, waar je samen over levensvragen nadenkt, waar je uitgedaagd wordt om oude verhalen opnieuw te horen en ánders te horen. Ze verwachten (en vormen) in De Ark een gemeenschap die betrokken is, zorgzaam voor elkaar en voor de wereld – maar om die zorgzame betrokkenheid echt te kunne bieden, zijn er voortrekkers nodig en goede plannen.
Vandaar de drie speerpunten voor de komende vijf jaar: (1) Kerk op maat, dus een kerk die meebeweegt met wat er zich voordoet, bijvoorbeeld door nu permanent livestreams te blijven aanbieden van de kerkdiensten; (2) Zorgzame gemeenschap, dus een kerk met aandacht voor wie binnenkomt, voor wie vertrekt, en voor wie bijstand nodig heeft;  en (3) Betrokken en duurzaam, dus een kerk met hart voor de samenleving die ook van harte en vanuit geloof in God meedoet in de energietransitie en de verduurzaming/vergroening van onze manier van leven.
Dit voorjaar zal de kerkenraad concrete plannen maken om aan die drie motto’s gestalte te geven, en reken er maar op dat vervolgens heel de gemeente de kans krijgt om mee te doen en om eigen ideeën en dromen in te brengen. Verschillende kerkenraadsleden zeiden maandagavond dat bij hen de energie en de ideeën al begonnen te bruisen. Dat laten we graag op heel de gemeenschap overslaan!

Reacties zijn gesloten.De Ark van dinsdag t/m donderdag elke morgen open! --->

De Ark van dinsdag t/m donderdag elke morgen open van 9:00 tot 11:00 uur. De paaskaars brandt, en er is gelegenheid om daaraan zelf een kaarslichtje te ontsteken. Je kunt rustig even in de kerkzaal zitten, of een kop koffie/thee drinken in zaal A (‘de crèche’) en even bijpraten met ds. Piet van Veldhuizen. We houden wel 1,5 meter afstand, het aantal mensen de koffieruimte beperken we tot vijf of hooguit zes – we werken met een heel ruime opstelling. Tot nu toe blijken deze ochtenden in een behoefte te voorzien.

De paaskaars bij ochtendlicht

Reacties zijn gesloten.Verwonderlezing: Heilige Geest --->

Op donderdag 20 mei sprak ds. Piet van Veldhuizen zijn zevende (en voorlopig laatste) verwonderlezing uit. Deze keer is het een rondleiding langs allerlei vragen rond de Heilige Geest als één van de ‘gezichten’ van God. De lezing is hier te bekijken/beluisteren.

De bijbehorende presentatie (het ‘schoolbord’) kun je binnenhalen door hierboven op de knop ‘download’ te klikken.

Reacties zijn gesloten.Verwonderlezing Woensdag 28 april 2021 --->

Er was een tijd dat je een groot probleem had als je een hervormde jongen was, en je kwam met een gereformeerd meisje thuis. Om van protestant en katholiek maar te zwijgen, of christen en moslim. Traditie heeft ons altijd tot op zekere hoogte eenkennig gemaakt. De traditie geeft verhalen en gewoontes door, en dat is heel belangrijk. Maar ze houdt ook deuren gesloten voor anderen..
Op woensdag 28 april is er weer een verwonderlezing geweest. Het ging over ‘traditie’ als geschenk en obstakel, aan de hand van het Bijbelse beeld van de waterput – want dat is, in en buiten de Bijbel, het oude symbool voor traditie, voor de bron waaruit je put. Ooit schreef ik daarover (als dissertatie) het boek ‘Geef mij te drinken’. De lezing is begonnen met een verhaal over watervoorziening in Bijbelse tijden, maar uiteindelijk toespitsen op de betekenis van het beeld voor ons hier-en-nu: waarom is de kerk onmisbaar en tegelijk ook vaak een sta-in-de-weg? Hier is de link voor de lezing.Hartelijke groet,
ds Piet van Veldhuizen

Reacties zijn gesloten.Verwonderlezing op 24 maart 2021 --->

Op woensdag 24 maart om 19:30 uur sprak ds. Piet van Veldhuizen zijn vijfde verwonderlezing uit. Deze keer ging het over Jezus die ‘voor ons gestorven’ is: wat bedoelen we als we dat zeggen? Als God vergevingsgezind is, kan het dan waar zijn dat Jezus moest boeten voor onze zonden, zoals vaak gezegd is in de christelijke traditie? Klik op de knop hierboven om de powerpointpresentatie bij het verhaal te downloaden.

De lezing is hier te beluisteren.

Reacties zijn gesloten.Luther --->

Vijfhonderd jaar geleden waarde de pest door Europa. In sommige opzichten was die tijd heel vergelijkbaar met de onze. Vandaar dat een stukje uit een toespraak van Luther (de monnik die de Reformatie inluidde) opeens weer heel actueel klinkt. Het zijn woorden uit het jaar 1527:
“Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en beschermen. Vervolgens zal ik ontsmetten, de lucht helpen zuiveren, medicijnen toedienen en die ook zelf nemen. Ik zal plaatsen en personen mijden wanneer mijn aanwezigheid niet noodzakelijk is, om te voorkomen dat ik besmet raak en dan door mijn onachtzaamheid ook anderen besmet, met mogelijk hun dood tot gevolg.
Als God mij tot zich wil nemen, dan weet Hij mij te vinden. Tot die tijd zal ik doen wat Hij van mij verwacht en ik zal niet verantwoordelijk zijn voor mijn eigen dood of de dood van anderen. Maar als mijn naaste mij nodig heeft, dan zal ik hem niet mijden maar vrijmoedig naar hem toegaan.
Zó is een Godvrezend geloof: het is niet onbezonnen en roekeloos en het stelt God niet op de proef.”

Reacties zijn gesloten.Bijbellezen met rabbijnen --->

Nu (met Vreugde der Wet) het joodse Tora-leesjaar weer opnieuw is begonnen, is er een mooi plan van enkele kerkelijke instanties om een jaar met de joodse gemeenschap mee te lezen. Zie de informatie bij het CIS. Wie zich ervoor aanmeldt, krijgt elke week per mail teksten toegestuurd van Nederlandse rabbijnen die speciaal voor christelijke lezers uitleg geven. En vervolgens is er elke week hier in het dorp, via Zoom, een korte bespreking  (19:30-20:10u) onder leiding van Willem Stolk – daarvoor kun je je bij hem aanmelden via wtstolk@outlook.com, hij stuurt je dan het rooster door. Zeer aanbevolen!!

Reacties zijn gesloten.Mondmaskergebed --->

Op het internet circuleert een prachtig Engelstalig gebed voor dragers van een mondkapje. Ds Piet van Veldhuizen heeft er een Nederlandse vertaling van gemaakt, die hier te downloaden is.

Reacties zijn gesloten.De Ark & Corona --->

De kerkdiensten van de komende zondagen zullen doorgaan als diensten op afstand: u wordt niet in de kerk verwacht, maar u kunt de dienst volgen via internet. KerkTV (kerkdienstgemist.nl) is op deze zondagen open voor iedereen, zonder wachtwoord.
In De Ark zal een beperkt aantal mensen samenzijn: de predikant, kerkenraadsleden, de mensen van de beamer en de camera, een koster.

Je kunt meedoen aan de collecte door te Geven met Givt. Zie de pagina van Hervormd Ambacht GIVT op Hervormd Ambacht

Wie niet tijdens de diensten via de Givt-app geeft, kan ook overwegen om bij te dragen via de volgende banknummers: Collecte 1 (Diaconie): NL25 RABO 0377551929, collecte 2 en 3 (Kerkrentmeesters) : NL31 RABO 0377551724.

Reacties zijn gesloten.Jeugdwerk in de ARK --->

Yes! Een nieuw activiteitenseizoen is van start gegaan. Ook dit jaar hopen we weer een heleboel toffe dingen te organiseren voor en mét de jeugd. Graag stellen we ons daarom even aan je voor!

Door het jaar heen organiseren we allerlei leuke activiteiten voor kinderen en jongeren. Hierbij kun je denken aan filmavonden, knutselmiddagen, spelactiviteiten (bv. sirkelslag of escaperoom), dagjes weg (schaapskooi) en actiedagen voor het goede doel (Nacht Zonder Dak). Ook voor de komende tijd staat er weer van alles op het programma! De geplande activiteiten kun je vinden in de agenda op de website en worden daarnaast altijd aangekondigd in de nieuwsbrief.

Heb je/ heeft u vragen of ideeën? Spreek ons dan gerust eens aan of stuur een mailtje naar jeugdactiviteiten@dearkonline.nl Ook wanneer je je wilt aanmelden voor een activiteit, kan dat via dit e-mailadres. Vermeld dan even je naam en telefoonnummer.

We kijken ernaar uit je te ontmoeten!

Anouk, Denise, Florence, Mirella en Ria


Reacties zijn gesloten.Pasen en Loofhutten --->

Op vrijdag 12 april j.l. hield ds. Piet van veldhuizen tijdens een seminar in Hawarden (Wales, VK) een verhaal over de vraag waarom Loofhuttenfeest niet (meer) op de christelijke kalender staat en of er ruimte is om dat feest opnieuw een plek te geven. De Nederlandse versie van dat verhaal vindt u hier.

Reacties zijn gesloten.De loofhut van De Ark in het nieuws --->

Cnaan Liphshiz van de Jewish Telegraph Agency heeft op de Facebook-pagina van de JTA een kleine reportage gezet toen hij op 18 september 2018 in de loofhut bij De Ark op bezoek was.

Vervolgens schreef hij een artikel over onze loofhut. Dat verscheen in de internetkrant Times of Israel (met veel mooie foto’s) en ook in Arutz Sheva, in Phoenix City News, op de nieuwssite ICEPI, in het Portugees in de Braziliaans-joodse internetkrant Realidade Israelense, en nog een aantal andere sites.

Op de website van de Visie (EO) staat ook een stuk over ons.

We waren op zaterdag 29 september 2018 rond 19:45 uur op Radio 5 bij EO Live. Dat kun je terugluisteren, op de schuifbalk kun je naar de juiste tijd: je moet het stukje 0:43:00 t/m 0:49:00 beluisteren.

Reacties zijn gesloten.Ziekenzegening --->

In februari 2018 heeft de wijkkerkenraad ingestemd met een voorstel om in onze gemeente ruimte te maken voor het ritueel van ziekenzegening (dat ook wel ziekenzalving wordt genoemd). Ik zal hier in het kort uitleggen hoe u zich dat moet voorstellen.

Als een gemeentelid ernstig ziek is, voor een belangrijke operatie staat of in een crisis verkeert, kan hij of zij om de ziekenzegening vragen. Dan komt de predikant samen met een ouderling op bezoek. Er wordt uit de Bijbel gelezen (denk bijvoorbeeld aan de woorden over de ziekenzegening in Jacobus 5:14), er is een heel korte overdenking, dan krijgt de zieke wat zalfolie op voorhoofd en handen, waarna de predikant haar of hem de handen oplegt en een zegengebed uitspreekt. De ouderling leest daarna ter afsluiting een psalm. Het is dus een soort kleine huisdienst, bedoeld ter bemoediging, en het kan soms ook echt verlichting brengen. Natuurlijk mogen de allernaasten er altijd bij zijn als de zieke dat wil.

Op advies vanuit een gemeente die al langer met deze praktijk werkt, hebben we afgesproken dat aan zo’n ziekenzegening in principe géén ruchtbaarheid wordt gegeven – om te voorkomen dat iedereen gaat bellen en vragen of het geholpen heeft. Het is niet erg als er achteraf onderling over gesproken wordt, maar er moet geen druk ontstaan van allerlei verwachtingen en meningen van derden, want dat geeft alleen maar ruis.

We hebben al een keer zo’n ziekenzegening gedaan en dat was een goede ervaring voor alle betrokkenen. Voel u dus vrij om erom te vragen of om elkaar te wijzen op deze mogelijkheid.

Reacties zijn gesloten.Onze website en de privacy-wet --->

Voor het plaatsen van foto’s of tekst over personen moeten we vanaf nu beschikken over een bewijs dat de betreffende personen instemmen met het feit dat hun beeld of hun naam op de website wordt genoemd. Van een aantal mensen hebben we al een verklaring van instemming binnen, maar het is een heel karwei om dat allemaal te regelen. Daarom hebben we het grootste deel van de interviews met gemeenteleden voorlopig van de website gehaald. In de komende tijd zullen de betreffende personen worden benaderd met de vraag of ze (per mail of schriftelijk) kunnen aangeven dat ze instemmen met de plaatsing van hun interview op de website. Zo ja, dan worden ze gewoon opnieuw geplaatst. Zo nee, dan worden ze vernietigd.

Reacties zijn gesloten.Nieuwsbrief ‘Ark op Koers’: meer dan 500 abonnees --->

De digitale nieuwsbrief van De Ark verschijnt wekelijks op maandag of dinsdag, behalve in de schoolvakanties. In tien jaar tijd zijn er meer dan 400 edities verschenen en is het abonneebestand boven de 500 gekomen. Dat is een vrijwel schoon bestand, want wekelijks zien we zowel afmeldingen als nieuwe aanmeldingen. Als we er de papieren abonnees bij optellen (er worden prints bezorgd bij leden zonder internet) en de lezers die hem van anderen doorgestuurd krijgen, heeft de nieuwsbrief tweemaal zoveel lezers als er stoelen in De Ark staan. Je kunt je aanmelden via de contact-tab op deze website, en kijk dan rechts op de pagina.

Reacties zijn gesloten.Nieuw: meditatiegroep --->

Er wordt al jarenlang zo af en toe om gevraagd: een meditatiegroep in De Ark, om stil te worden in een wakkere vorm van ontspanning. In de christelijke traditie heeft meditatie (als een woordloze vorm van ‘voor God zijn’) vanouds een grote rol gespeeld, net als in de andere religieuze tradities. We gaan het nu echt doen, eens per maand op zaterdagmorgen van 9:00 uur tot 10:30 uur. Voor inlichtingen en aanmelding kun je bij mij terecht. De eerste keer is op zaterdag 20 januari. Wel graag tevoren aanmelden bij ds Piet van Veldhuizen, ds@dearkonline.nl of 06-38304109.

Reacties zijn gesloten.Beleidsplan De Ark 2017-2021: een poster met bijsluiter --->

Wijkgemeente De Ark heeft een nieuw beleidsplan – geen stapeltje papier maar een poster. Eind september stelde de kerkenraad dit beleid vast en op 4 oktober nam het gemeenteberaad er kennis van. Bij de poster is een bijsluiter geschreven – vier pagina’s aan toelichting, en die is eind oktober door de kerkenraad vastgesteld. De poster heeft een permanente en goed zichtbare plek in ons kerkgebouw, zodat dit beleidsplan nu eens niet voor de bureaulade of de archiefkast is geschreven. Er staat minder in dan in eerdere plannen, maar iedereen kan ons er nu aan houden..

Reacties zijn gesloten.Nieuwe ‘Plaatselijke regeling De Ark’ --->

Elke wijkgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland heeft een ‘plaatselijke regeling’. Daarin staat beschreven hoe allerlei zaken binnen de gemeente werken. Veel zaken zijn al geregeld in de landelijk geldende Kerkorde, maar een aantal dingen moeten per gemeente nog worden ingevuld. Elke paar jaar is het nodig om die regeling bij te werken, en dat is per 10 april 2017 weer gebeurd. De regeling is hier in te zien: PlaatselijkeregelingDeArk-2017

Reacties zijn gesloten.Besluit over het zegenen van ‘andere relaties’ --->

Op donderdag 19 januari 2017 hadden we de gemeenteavond over het ‘zegenen van andere relaties dan het huwelijk tussen man en vrouw’. Op de voorafgaande zondag was er zowel in de kerkdienst als in het middagprogramma uitgebreid aandacht geweest voor wezenlijke aspecten van het vraagstuk.

Er waren 77 gemeenteleden gekomen om hun stem uit te brengen. Een schriftelijke stemming resulteerde in 65 stemmen vóór en 11 stemmen tegen het ruimte geven aan het zegenen van andere relaties in De Ark, en 1 blanco stem. Ruim voor halftien konden we de vergadering besluiten, met het vaste voornemen om niet als ‘winnaars en verliezers’ uiteen te gaan. Met dankbaarheid mogen we constateren dat de sfeer op deze avond, ook tussen mensen die verschillend hebben gekozen, warm en open was.

De gespreksfolder is nog beschikbaar:

2017-Zegenen-van-relaties

Reacties zijn gesloten.

 
 

Nieuwsbrief Ark op koers • Snel contact:

  06 - 383 041 09


  E-mail: ds@dearkonline.nl

 •  
 • Kerkdiensten:

  Elke zondag 10:00 uur


  Adres: Olijfgaarde 12 Hendrik Ido Ambacht

 •  
 • Collectebonnen:

  Bestel collectebonnen

 •  
 • Volg De Ark op:

   


 •