Nieuw: meditatiegroep

Er wordt al jarenlang zo af en toe om gevraagd: een meditatiegroep in De Ark, om stil te worden in een wakkere vorm van ontspanning. In de christelijke traditie heeft meditatie (als een woordloze vorm van ‘voor God zijn’) vanouds een grote rol gespeeld, net als in de andere religieuze tradities. We gaan het nu echt doen, eens per maand op zaterdagmorgen van 9:00 uur tot 10:30 uur. Voor inlichtingen en aanmelding kun je bij mij terecht. De eerste keer is op zaterdag 20 januari. Wel graag tevoren aanmelden bij ds Piet van Veldhuizen, ds@dearkonline.nl of 06-38304109.

Reacties zijn gesloten.Beleidspagina is compleet

Het nieuwe beleidsplan (2017-2021), de geldende plaatselijke regeling en een hele reeks beleidsnotities waarin gemaakte keuzes worden toegelicht: het is nu allemaal bijeengebracht op de beleidspagina van deze website.

Reacties zijn gesloten.Het activiteitenprogramma januari-mei 2018 is klaar

Nou ja, klaar – in de loop van de komende maanden zal er nog wel het een en ander bijkomen, maar hier is alvast het overzicht van kringen en evenementen zoals het nu op de kalender is gezet. Nieuw: meditatie op zaterdagmorgens, eens per maand; en een Bijbelcursus van vijf aaneensluitende woensdagavonden in januari/februari over het boek Esther.

Reacties zijn gesloten.Mag het leven moeizaam zijn?

Onder deze titel hield godsdienstfilosoof Dennis Vanden Auweele op dinsdag 14 november een lezing in De Ark, in het kader van het interkerkelijke project over ‘voltooid leven’. Vanden Auweele komt op tegen de heersende succescultuur waarin je al gauw een loser bent. In zo’n cultuur zal van een leven met afnemende mogelijkheden al gauw gezegd worden dat het de moeite niet meer waard is. Maar wanneer is leven de moeite waard, en hoe gaan we met de moeite van het leven om?

Dr. Dennis Vanden Auweele is wetenschappelijk onderzoeker in Leuven en docent godsdienstfilosofie aan de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceerde eerder dit jaar het boek Filosoferen bij schemerlicht. Over (on)macht en (wan)hoop.

De lezing is via kerkdienstgemist nog na te luisteren.

Reacties zijn gesloten.Beleidsplan De Ark 2017-2021: een poster met bijsluiter

Wijkgemeente De Ark heeft een nieuw beleidsplan – geen stapeltje papier maar een poster. Eind september stelde de kerkenraad dit beleid vast en op 4 oktober nam het gemeenteberaad er kennis van. Bij de poster is een bijsluiter geschreven – vier pagina’s aan toelichting, en die is eind oktober door de kerkenraad vastgesteld. De poster heeft een permanente en goed zichtbare plek in ons kerkgebouw, zodat dit beleidsplan nu eens niet voor de bureaulade of de archiefkast is geschreven. Er staat minder in dan in eerdere plannen, maar iedereen kan ons er nu aan houden..

Reacties zijn gesloten.Marcel & Lydia in De Ark: volgeboekt

Voor het Kerstconcert dat Marcel & Lydia in De Ark op zaterdagmiddag 16 december zijn via de landelijke website alle ruim 300 kaarten verkocht! Gelukkig is het meezingconcert wel live te volgen via kerkdienstgemist, zowel in audio als in video. Het begint om 16:00 uur en is een feest voor kinderen en hun (groot)ouders. Kinderen die alvast willen oefenen voor het meezingen, kunnen terecht bij deze playlist op YouTube.

Reacties zijn gesloten.Voltooid leven

Op woensdag 25 oktober gaat voor de zesde keer een project van start dat ontwikkeld is door de predikanten van de Bethelkerk en De Hoeksteen in Zwijndrecht en van De Open Hof en De Ark hier in Hendrik-Ido-Ambacht. Ditmaal is ‘voltooid leven’ het thema – zie ook de folder die in De Ark ligt. Op deze eerste avond zal verpleeghuispastor Marinus van den Berg, ook bekend als schrijver van gebedenboeken en andere boeken voor zieken en stervenden, zijn gedachten uitspreken over wanneer je een leven ‘voltooid’ zou kunnen noemen. Dat gebeurt in de Bethelkerk in Zwijndrecht – de kerk is open vanaf 19:30 uur en het programma begint om 20:00 uur. De toegang is vrij, een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.

De volgende avonden in dit project zijn op woensdag 8 november (De Hoeksteen), dinsdag 14 november (De Ark) en woensdag 29 november (De Open Hof). Zeer aanbevolen!

 

Reacties zijn gesloten.Gemeenteberaad op woensdag 4 oktober

Op woensdag 4 oktober hadden we gemeenteberaad. Er waren circa 55 aanwezigen. Eerst bespraken we het voornemen van de kerkenraad om onze zondagse diensten in beeld te gaan uitzenden voor luisteraars die graag ook kijker willen worden. Het voorgestelde reglement is via deze link in te zien. Na veel vragen en opmerkingen werd dit voorstel met twee tegenstemmen aangenomen.
Als tweede onderwerp werd het beleidsplan voor de komende vijf jaar gepresenteerd. Ditmaal niet als een pakket tekst, maar in de vorm van een poster. De poster is via deze link te bekijken. Een dezer dagen zal een beknopte toelichting bij de poster worden gepubliceerd. We gingen op deze avond vooral met elkaar in gesprek over een belangrijk speerpunt voor de komende jaren, namelijk het vormen van een beter pastoraal vangnet dat past bij de eigen aard van wijkgemeente De Ark.

Reacties zijn gesloten.Paasproject Kinderkerk

Iedere zondag van de 40-dagentijd was er een speciaal “Kind op zondag-weerbericht” hieronder alle filmpjes om nog eens terug te kijken.

Bedankt Jasmijn, Maureen, Sam, Benthe, Daan, Mirte en Armin voor jullie leuke filmpjes!

 

Filmpje 5 maart Jasmijn

Filmpje 12 maart Maureen

Filmpje 19 maart Sam

Filmpje 26 maart Benthe

Filmpje 2 april Daan

Filmpje 9 april Mirte Palmpasen

Filmpje 16 april Armin 1e Paasdag

Reacties zijn gesloten.Nieuwe ‘Plaatselijke regeling De Ark’

Elke wijkgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland heeft een ‘plaatselijke regeling’. Daarin staat beschreven hoe allerlei zaken binnen de gemeente werken. Veel zaken zijn al geregeld in de landelijk geldende Kerkorde, maar een aantal dingen moeten per gemeente nog worden ingevuld. Elke paar jaar is het nodig om die regeling bij te werken, en dat is per 10 april 2017 weer gebeurd. De regeling is hier in te zien: PlaatselijkeregelingDeArk-2017

Reacties zijn gesloten.Besluit over het zegenen van ‘andere relaties’

Op donderdag 19 januari hadden we de gemeenteavond over het ‘zegenen van andere relaties dan het huwelijk tussen man en vrouw’. Op de voorafgaande zondag was er zowel in de kerkdienst als in het middagprogramma uitgebreid aandacht geweest voor wezenlijke aspecten van het vraagstuk.

Er waren 77 gemeenteleden gekomen om hun stem uit te brengen. Een schriftelijke stemming resulteerde in 65 stemmen vóór en 11 stemmen tegen het ruimte geven aan het zegenen van andere relaties in De Ark, en 1 blanco stem. Ruim voor halftien konden we de vergadering besluiten, met het vaste voornemen om niet als ‘winnaars en verliezers’ uiteen te gaan. Met dankbaarheid mogen we constateren dat de sfeer op deze avond, ook tussen mensen die verschillend hebben gekozen, warm en open was.

De gespreksfolder is nog beschikbaar:

2017-Zegenen-van-relaties

Ook zijn de kerkdienst over ‘zegenen’ van 15 januari en de lezing over ‘Bijbel en homoseksualiteit’ van diezelfde zondag, nog na te luisteren.

Reacties zijn gesloten.

 
 

Nieuwsbrief Ark op koers • Snel contact:

  06 - 383 041 09


  E-mail: ds@dearkonline.nl

 •  
 • Kerkdiensten:

  Elke zondag 10:00 uur


  Adres: Olijfgaarde 12 Hendrik Ido Ambacht

 •  
   
 • Volg De Ark op:

   


 •