Als je Lucie van Wingerden wilt sponsoren --->

Zondag 7 juli vertelde Lucie van Wingerden over de reis met het hospitaalschip van Mercy Ships waaraan zij afgelopen week is begonnen. Na afloop van de dienst vroegen enkele gemeenteleden hoe ze Lucie kunnen sponsoren. Dat kan via haar eigen pagina op de website van Mercy Ships: klik hier. Op die pagina kun je de oranje knop naast haar foto aanklikken (‘steun deze bemanning’). Je kunt er ook aanklikken dat je bericht wilt krijgen als Lucie iets over haar avontuur schrijft – als ze daar een keer tijd voor heeft.

Reacties zijn gesloten.Samen aan Tafel --->

Vrijdagavond 19 juli wordt er weer in de activiteitenzaal van Sophiastaete, een heerlijk menu geserveerd door vrijwilligers uit De Ark. Van harte welkom! De kosten zijn €11,50 en graag aanmelden uiterlijk woensdag (17 juli) 12.00 uur via samenaantafelsophiastaete@gmail.com. Informatie: Riemke Vunderink telefoon: 06-39485097. Hierbij de volgende data dat er weer Samen aan tafel is: 2 en 16 augustus.  

Reacties zijn gesloten.Zondag 21 juli Gezamenlijke zomerdienst --->

De gezamenlijke zomerdienst op zondag 21 juli is in De Ark en de dienst wordt geleid door ds. Antoinette van der Wel. klik hier voor de livestream
Ook na deze dienst is er gelegenheid met elkaar thee, koffie of limonade te drinken.

Reacties zijn gesloten.Vakantiegeld samen delen --->

Als diaconieën van de deelnemende kerken De Open Hof, Petrakerk, Elim, Dorpskerk en De Ark willen we iedereen die een stukje van het vakantiegeld heeft gegeven aan de actie Vakantiegeld Samen Delen van harte bedanken. We mochten het mooie bedrag van
€ 14.107,- gebruiken om 53 gezinnen in Hendrik Ido Ambacht blij te maken. Zij waren dankbaar dat óók zij op deze manier in de vakantieperiode iets te besteden hadden om met het gezin iets leuks te doen. Eén van de reacties verwoordt wat wij als kerken met deze actie beogen: ‘dit is ons door God gegeven’!

Reacties zijn gesloten.Koffieochtenden --->

De tweewekelijkse koffieochtenden gaan in de vakantieperiode gewoon door. Vanaf 10.00 uur staat de koffie of thee klaar en is er de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Omstreeks 11.30 uur wordt de ochtend afgesloten. Van harte welkom! De eerstvolgende koffieochtend is op 25 juli. Daarna is er op 8 en 22 augustus de koffieochtend.

Reacties zijn gesloten.Zomerdiensten! --->

Tijdens de zomerdiensten zijn we afwisselend in De Open Hof of in De Ark. Op de zondagen 21 en 28 juli en 4 augustus is de kerkdienst in De Ark, en de twee laatste zomerdiensten (11 en 18 augustus) zijn in De Open Hof.
De voorgangers in de diensten zijn: 21juli -ds. Antoinette van der Wel, 28 juli – ds. Piet van Veldhuizen, 4 augustus – ds. Antoinette van der Wel, 11 en 18 augustus – ds. Piet van Veldhuizen.
Alle diensten beginnen om 10.00 uur. Evenals in De Open Hof wordt er ook in De Ark na de dienst koffie, thee of limonade geschonken
De diensten in De Open Hof zijn op afstand te volgen, niet via kerkdienstgemist.nl maar  via het YouTube-kanaal @deopenhofhendrikidoambacht3710.

Reacties zijn gesloten.Huiskamer van De Ark --->

Op dinsdag, woensdag en donderdag blijft in de vakantieperiode de Huiskamer van De Ark tussen 9.00 en 11.00 uur geopend. Er wordt de gelegenheid geboden voor het drinken van een kopje koffie of thee. En in de kerkzaal is er gelegenheid voor gebed en het branden van een kaarsje.

Reacties zijn gesloten.Oproep vanuit Syndion --->

Syndion is voor Jouke op zoek naar een sportmaatje.
Jouke is een super lieve en gezellige 52-jarige man met downsyndroom.
Hij gaat twee keer in de week naar Capital Sports in Zwijndrecht om te fitnessen. Helaas is daar op de woensdagmiddag geen begeleiding meer aanwezig om Jouke te helpen veilig te sporten. De hulpvraag is er voor 1 uur in de week, en als het je leuk lijkt staat Jouke er altijd voor open om gezellig extra te wandelen.
De verwachtingen van jou zullen zijn dat je je op tijd afmeldt, en je afspraken na komt. Dit om het allemaal overzichtelijk te houden voor Jouke.
Lijkt het jou leuk om Jouke te begeleiden tijdens het sporten? Neem dan contact op met Mees Hakkenberg, telefoon 06-55172705 of Paul Beekhof, scriba@dearkonline.nl telefoon 06-23924590

Reacties zijn gesloten.Basiscatechese leiding gezocht --->

De basiscatechese is tijdens de ziekte van de predikant verzorgd door Jan Willem Sipma. Maar dat kan hij niet voortzetten door zijn start met de jeugdkerk. Ds. Piet van Veldhuizen heeft de invulling van zijn werkzaamheden moeten herinrichten en dat betekent dat hij niet meer de basiscatechese zal geven. Het zal reuze fijn zijn wanneer er vanuit de gemeente iemand (meer mag ook) is die wekelijks of om de twee weken de basiscatechese wil verzorgen. Heel begrijpelijk en vanzelfsprekend dat over de basiscatechese meer informatie bekend moet zijn. Die informatie wordt graag door ds. Piet van Veldhuizen gegeven en met hem kan er contact opgenomen.  (ds@dearkonline.nl of 06-38304109).

Reacties zijn gesloten.Jeugdkerk --->

De kerkenraad is erg blij dat Thamar Jansen en Jan Willem Sipma bereid zijn in september het jeugdkerkstokje van Daphne en Sander Kap over te nemen. Na de zomer is de eerste jeugdkerk op zondag 15 september.

Mooi om op de startzondag de jeugdkerk in het nieuwe seizoen weer te beginnen. Vanaf oktober is de jeugdkerk niet op de eerste zondag, maar op de tweede zondag van de maand.

Reacties zijn gesloten.Aanmelding voor Basiscatechese --->

Het aantal kinderen dat deelnam aan de basiscatechese is jammer genoeg flink teruggelopen. Daarom wil de kerkenraad voor het nieuwe seizoen graag weten op hoeveel kinderen van de groepen 7 en 8 (in het nieuwe schooljaar) van de basisschool gerekend mag worden. Daarvoor vragen we ouders/verzorgers, wanneer hun kind(eren) in september gaan deelnemen aan de basiscatechese het de kerkenraad te laten weten. Dat kan door een berichtje te sturen naar scriba Paul Beekhof scriba@dearkonline.nl of bellen (06-23924590. Maar via opgeven@dearkonline.nl kan ook.
.

Reacties zijn gesloten.Save the date! Startweekend --->

Er wordt achter de schermen al hard gewerkt aan een bijzonder startweekeinde in september. Daarover zal in de komende maanden meer informatie volgen, maar zet alvast de data in je agenda of op je kalender: zaterdag 14 en zondag 15 september.

Reacties zijn gesloten.Activiteitenprogramma: update --->

Op onze website staat weer een vernieuwde versie van ons activiteitenprogramma. De data van kringen en andere activiteiten zijn bijgewerkt en er staan ook eerste gegevens over activiteiten na de zomer

Reacties zijn gesloten.Geloven voor doorstarters --->

Dit is een herhaling van de cursus van vijf gespreksavonden die in De Ark al een aantal keren met succes is gegeven. Deze nieuwe serie begint op donderdag 30 mei. Voor de inhoud, de data en de verdere gegevens zie de flyer die je hier kunt downloaden.

Reacties zijn gesloten.Download het activiteitenprogramma --->

Vind hier het activiteitenprogramma van De Ark. Er wordt geregeld een nieuwe versie gemaakt, want om op actuele ontwikkelingen te kunnen reageren, leggen we niet voor een heel seizoen het programma vast. Dit is de versie van 1 juni 2024.

Reacties zijn gesloten.De Ark van dinsdag t/m donderdag elke morgen open! --->

De Ark van dinsdag t/m donderdag elke morgen open van 9:00 tot 11:00 uur. De paaskaars brandt, en er is gelegenheid om daaraan zelf een kaarslichtje te ontsteken. Je kunt rustig even in de kerkzaal zitten, of een kop koffie/thee drinken in zaal A (‘de crèche’) en even bijpraten met ds. Piet van Veldhuizen. We houden wel 1,5 meter afstand, het aantal mensen de koffieruimte beperken we tot vijf of hooguit zes – we werken met een heel ruime opstelling. Tot nu toe blijken deze ochtenden in een behoefte te voorzien.

De paaskaars bij ochtendlicht

Reacties zijn gesloten.Openluchtdienst Pinksterzondag 2022: foto’s --->

Op zondag 5 juni hadden we voor het eerst een kerkdienst in de open lucht, bij Hofstede De Paradijshoeve aan de Crezéepolder in Ridderkerk. Er waren circa 120 mensen, en het was die ochtend prachtig weer. De hele dienst is te bekijken op kerkdienstgemist.nl via deze link. De foto’s zijn gemaakt door Ruud van Hof en Wilma van der Eijk.

Reacties zijn gesloten.Nieuw beleidsplan: nu nóg korter --->

De wijkkerkenraad van De Ark heeft een nieuw beleidsplan aanvaard. Op de beleidspagina van deze website vind je er alles over. Het bestaat uit een kleine poster en drie pagina’s tekst, maar het brengt (nu al) veel beweging!

Reacties zijn gesloten.Kerkenraad: nieuw beleid --->

Op maandagavond (14 februari) heeft de vernieuwde kerkenraad zich gebogen over het beleid voor de komende vijf jaar – zeg maar de koers die De Ark de komende jaren gaat varen. Het was een waardevolle, hooggestemde samenkomst (en dat is vaak niet het eerste waar je aan denkt als je het woord ‘beleid’ hoort..).
In het afgelopen najaar heeft een werkgroep van drie kerkenraadsleden en drie andere gemeenteleden grondig voorwerk gedaan. De vraag voor die werkgroep was: wat zoeken mensen in De Ark, wat vinden ze er en wat missen ze? Dat is uitgezocht voor vijf doelgroepen: jongeren, dertigers, ‘middelbaren’ en senioren; en dan ook nog de groep mensen die niet (meer) in de kerk zit maar zich wel graag laat inspireren voor hun eigen innerlijke zoektocht – die noemen we de ‘post-kerkelijken’. Zo ontstond een beeld, dat bij navraag in de diverse doelgroepen in grote trekken bleek te kloppen. Mensen zoeken in De Ark een plek waar je er mag zijn zonder dat anderen je de maat nemen; waar je rust vindt, waar je samen over levensvragen nadenkt, waar je uitgedaagd wordt om oude verhalen opnieuw te horen en ánders te horen. Ze verwachten (en vormen) in De Ark een gemeenschap die betrokken is, zorgzaam voor elkaar en voor de wereld – maar om die zorgzame betrokkenheid echt te kunne bieden, zijn er voortrekkers nodig en goede plannen.
Vandaar de drie speerpunten voor de komende vijf jaar: (1) Kerk op maat, dus een kerk die meebeweegt met wat er zich voordoet, bijvoorbeeld door nu permanent livestreams te blijven aanbieden van de kerkdiensten; (2) Zorgzame gemeenschap, dus een kerk met aandacht voor wie binnenkomt, voor wie vertrekt, en voor wie bijstand nodig heeft;  en (3) Betrokken en duurzaam, dus een kerk met hart voor de samenleving die ook van harte en vanuit geloof in God meedoet in de energietransitie en de verduurzaming/vergroening van onze manier van leven.
Dit voorjaar zal de kerkenraad concrete plannen maken om aan die drie motto’s gestalte te geven, en reken er maar op dat vervolgens heel de gemeente de kans krijgt om mee te doen en om eigen ideeën en dromen in te brengen. Verschillende kerkenraadsleden zeiden maandagavond dat bij hen de energie en de ideeën al begonnen te bruisen. Dat laten we graag op heel de gemeenschap overslaan!

Reacties zijn gesloten.Verwonderlezing: Heilige Geest --->

Op donderdag 20 mei sprak ds. Piet van Veldhuizen zijn zevende (en voorlopig laatste) verwonderlezing uit. Deze keer is het een rondleiding langs allerlei vragen rond de Heilige Geest als één van de ‘gezichten’ van God. De lezing is hier te bekijken/beluisteren.

De bijbehorende presentatie (het ‘schoolbord’) kun je binnenhalen door hierboven op de knop ‘download’ te klikken.

Reacties zijn gesloten.Verwonderlezing Woensdag 28 april 2021 --->

Er was een tijd dat je een groot probleem had als je een hervormde jongen was, en je kwam met een gereformeerd meisje thuis. Om van protestant en katholiek maar te zwijgen, of christen en moslim. Traditie heeft ons altijd tot op zekere hoogte eenkennig gemaakt. De traditie geeft verhalen en gewoontes door, en dat is heel belangrijk. Maar ze houdt ook deuren gesloten voor anderen..
Op woensdag 28 april is er weer een verwonderlezing geweest. Het ging over ‘traditie’ als geschenk en obstakel, aan de hand van het Bijbelse beeld van de waterput – want dat is, in en buiten de Bijbel, het oude symbool voor traditie, voor de bron waaruit je put. Ooit schreef ik daarover (als dissertatie) het boek ‘Geef mij te drinken’. De lezing is begonnen met een verhaal over watervoorziening in Bijbelse tijden, maar uiteindelijk toespitsen op de betekenis van het beeld voor ons hier-en-nu: waarom is de kerk onmisbaar en tegelijk ook vaak een sta-in-de-weg? Hier is de link voor de lezing.Hartelijke groet,
ds Piet van Veldhuizen

Reacties zijn gesloten.Verwonderlezing op 24 maart 2021 --->

Op woensdag 24 maart om 19:30 uur sprak ds. Piet van Veldhuizen zijn vijfde verwonderlezing uit. Deze keer ging het over Jezus die ‘voor ons gestorven’ is: wat bedoelen we als we dat zeggen? Als God vergevingsgezind is, kan het dan waar zijn dat Jezus moest boeten voor onze zonden, zoals vaak gezegd is in de christelijke traditie? Klik op de knop hierboven om de powerpointpresentatie bij het verhaal te downloaden.

De lezing is hier te beluisteren.

Reacties zijn gesloten.Luther --->

Vijfhonderd jaar geleden waarde de pest door Europa. In sommige opzichten was die tijd heel vergelijkbaar met de onze. Vandaar dat een stukje uit een toespraak van Luther (de monnik die de Reformatie inluidde) opeens weer heel actueel klinkt. Het zijn woorden uit het jaar 1527:
“Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en beschermen. Vervolgens zal ik ontsmetten, de lucht helpen zuiveren, medicijnen toedienen en die ook zelf nemen. Ik zal plaatsen en personen mijden wanneer mijn aanwezigheid niet noodzakelijk is, om te voorkomen dat ik besmet raak en dan door mijn onachtzaamheid ook anderen besmet, met mogelijk hun dood tot gevolg.
Als God mij tot zich wil nemen, dan weet Hij mij te vinden. Tot die tijd zal ik doen wat Hij van mij verwacht en ik zal niet verantwoordelijk zijn voor mijn eigen dood of de dood van anderen. Maar als mijn naaste mij nodig heeft, dan zal ik hem niet mijden maar vrijmoedig naar hem toegaan.
Zó is een Godvrezend geloof: het is niet onbezonnen en roekeloos en het stelt God niet op de proef.”

Reacties zijn gesloten.Bijbellezen met rabbijnen --->

Nu (met Vreugde der Wet) het joodse Tora-leesjaar weer opnieuw is begonnen, is er een mooi plan van enkele kerkelijke instanties om een jaar met de joodse gemeenschap mee te lezen. Zie de informatie bij het CIS. Wie zich ervoor aanmeldt, krijgt elke week per mail teksten toegestuurd van Nederlandse rabbijnen die speciaal voor christelijke lezers uitleg geven. En vervolgens is er elke week hier in het dorp, via Zoom, een korte bespreking  (19:30-20:10u) onder leiding van Willem Stolk – daarvoor kun je je bij hem aanmelden via wtstolk@outlook.com, hij stuurt je dan het rooster door. Zeer aanbevolen!!

Reacties zijn gesloten.Mondmaskergebed --->

Op het internet circuleert een prachtig Engelstalig gebed voor dragers van een mondkapje. Ds Piet van Veldhuizen heeft er een Nederlandse vertaling van gemaakt, die hier te downloaden is.

Reacties zijn gesloten.De Ark & Corona --->

De kerkdiensten van de komende zondagen zullen doorgaan als diensten op afstand: u wordt niet in de kerk verwacht, maar u kunt de dienst volgen via internet. KerkTV (kerkdienstgemist.nl) is op deze zondagen open voor iedereen, zonder wachtwoord.
In De Ark zal een beperkt aantal mensen samenzijn: de predikant, kerkenraadsleden, de mensen van de beamer en de camera, een koster.

Je kunt meedoen aan de collecte door te Geven met Givt. Zie de pagina van Hervormd Ambacht GIVT op Hervormd Ambacht

Wie niet tijdens de diensten via de Givt-app geeft, kan ook overwegen om bij te dragen via de volgende banknummers: Collecte 1 (Diaconie): NL25 RABO 0377551929, collecte 2 en 3 (Kerkrentmeesters) : NL31 RABO 0377551724.

Reacties zijn gesloten.Jeugdwerk in de ARK --->

Yes! Een nieuw activiteitenseizoen is van start gegaan. Ook dit jaar hopen we weer een heleboel toffe dingen te organiseren voor en mét de jeugd. Graag stellen we ons daarom even aan je voor!

Door het jaar heen organiseren we allerlei leuke activiteiten voor kinderen en jongeren. Hierbij kun je denken aan filmavonden, knutselmiddagen, spelactiviteiten (bv. sirkelslag of escaperoom), dagjes weg (schaapskooi) en actiedagen voor het goede doel (Nacht Zonder Dak). Ook voor de komende tijd staat er weer van alles op het programma! De geplande activiteiten kun je vinden in de agenda op de website en worden daarnaast altijd aangekondigd in de nieuwsbrief.

Heb je/ heeft u vragen of ideeën? Spreek ons dan gerust eens aan of stuur een mailtje naar jeugdactiviteiten@dearkonline.nl Ook wanneer je je wilt aanmelden voor een activiteit, kan dat via dit e-mailadres. Vermeld dan even je naam en telefoonnummer.

We kijken ernaar uit je te ontmoeten!

Anouk, Denise, Florence, Mirella en Ria


Reacties zijn gesloten.Pasen en Loofhutten --->

Op vrijdag 12 april j.l. hield ds. Piet van veldhuizen tijdens een seminar in Hawarden (Wales, VK) een verhaal over de vraag waarom Loofhuttenfeest niet (meer) op de christelijke kalender staat en of er ruimte is om dat feest opnieuw een plek te geven. De Nederlandse versie van dat verhaal vindt u hier.

Reacties zijn gesloten.De loofhut van De Ark in het nieuws --->

Cnaan Liphshiz van de Jewish Telegraph Agency heeft op de Facebook-pagina van de JTA een kleine reportage gezet toen hij op 18 september 2018 in de loofhut bij De Ark op bezoek was.

Vervolgens schreef hij een artikel over onze loofhut. Dat verscheen in de internetkrant Times of Israel (met veel mooie foto’s) en ook in Arutz Sheva, in Phoenix City News, op de nieuwssite ICEPI, in het Portugees in de Braziliaans-joodse internetkrant Realidade Israelense, en nog een aantal andere sites.

Op de website van de Visie (EO) staat ook een stuk over ons.

We waren op zaterdag 29 september 2018 rond 19:45 uur op Radio 5 bij EO Live. Dat kun je terugluisteren, op de schuifbalk kun je naar de juiste tijd: je moet het stukje 0:43:00 t/m 0:49:00 beluisteren.

Reacties zijn gesloten.Ziekenzegening --->

In februari 2018 heeft de wijkkerkenraad ingestemd met een voorstel om in onze gemeente ruimte te maken voor het ritueel van ziekenzegening (dat ook wel ziekenzalving wordt genoemd). Ik zal hier in het kort uitleggen hoe u zich dat moet voorstellen.

Als een gemeentelid ernstig ziek is, voor een belangrijke operatie staat of in een crisis verkeert, kan hij of zij om de ziekenzegening vragen. Dan komt de predikant samen met een ouderling op bezoek. Er wordt uit de Bijbel gelezen (denk bijvoorbeeld aan de woorden over de ziekenzegening in Jacobus 5:14), er is een heel korte overdenking, dan krijgt de zieke wat zalfolie op voorhoofd en handen, waarna de predikant haar of hem de handen oplegt en een zegengebed uitspreekt. De ouderling leest daarna ter afsluiting een psalm. Het is dus een soort kleine huisdienst, bedoeld ter bemoediging, en het kan soms ook echt verlichting brengen. Natuurlijk mogen de allernaasten er altijd bij zijn als de zieke dat wil.

Op advies vanuit een gemeente die al langer met deze praktijk werkt, hebben we afgesproken dat aan zo’n ziekenzegening in principe géén ruchtbaarheid wordt gegeven – om te voorkomen dat iedereen gaat bellen en vragen of het geholpen heeft. Het is niet erg als er achteraf onderling over gesproken wordt, maar er moet geen druk ontstaan van allerlei verwachtingen en meningen van derden, want dat geeft alleen maar ruis.

We hebben al een keer zo’n ziekenzegening gedaan en dat was een goede ervaring voor alle betrokkenen. Voel u dus vrij om erom te vragen of om elkaar te wijzen op deze mogelijkheid.

Reacties zijn gesloten.Onze website en de privacy-wet --->

Voor het plaatsen van foto’s of tekst over personen moeten we vanaf nu beschikken over een bewijs dat de betreffende personen instemmen met het feit dat hun beeld of hun naam op de website wordt genoemd. Van een aantal mensen hebben we al een verklaring van instemming binnen, maar het is een heel karwei om dat allemaal te regelen. Daarom hebben we het grootste deel van de interviews met gemeenteleden voorlopig van de website gehaald. In de komende tijd zullen de betreffende personen worden benaderd met de vraag of ze (per mail of schriftelijk) kunnen aangeven dat ze instemmen met de plaatsing van hun interview op de website. Zo ja, dan worden ze gewoon opnieuw geplaatst. Zo nee, dan worden ze vernietigd.

Reacties zijn gesloten.Nieuwsbrief ‘Ark op Koers’: meer dan 500 abonnees --->

De digitale nieuwsbrief van De Ark verschijnt wekelijks op maandag of dinsdag, behalve in de schoolvakanties. In tien jaar tijd zijn er meer dan 400 edities verschenen en is het abonneebestand boven de 500 gekomen. Dat is een vrijwel schoon bestand, want wekelijks zien we zowel afmeldingen als nieuwe aanmeldingen. Als we er de papieren abonnees bij optellen (er worden prints bezorgd bij leden zonder internet) en de lezers die hem van anderen doorgestuurd krijgen, heeft de nieuwsbrief tweemaal zoveel lezers als er stoelen in De Ark staan. Je kunt je aanmelden via de contact-tab op deze website, en kijk dan rechts op de pagina.

Reacties zijn gesloten.Nieuw: meditatiegroep --->

Er wordt al jarenlang zo af en toe om gevraagd: een meditatiegroep in De Ark, om stil te worden in een wakkere vorm van ontspanning. In de christelijke traditie heeft meditatie (als een woordloze vorm van ‘voor God zijn’) vanouds een grote rol gespeeld, net als in de andere religieuze tradities. We gaan het nu echt doen, eens per maand op zaterdagmorgen van 9:00 uur tot 10:30 uur. Voor inlichtingen en aanmelding kun je bij mij terecht. De eerste keer is op zaterdag 20 januari. Wel graag tevoren aanmelden bij ds Piet van Veldhuizen, ds@dearkonline.nl of 06-38304109.

Reacties zijn gesloten.Beleidsplan De Ark 2017-2021: een poster met bijsluiter --->

Wijkgemeente De Ark heeft een nieuw beleidsplan – geen stapeltje papier maar een poster. Eind september stelde de kerkenraad dit beleid vast en op 4 oktober nam het gemeenteberaad er kennis van. Bij de poster is een bijsluiter geschreven – vier pagina’s aan toelichting, en die is eind oktober door de kerkenraad vastgesteld. De poster heeft een permanente en goed zichtbare plek in ons kerkgebouw, zodat dit beleidsplan nu eens niet voor de bureaulade of de archiefkast is geschreven. Er staat minder in dan in eerdere plannen, maar iedereen kan ons er nu aan houden..

Reacties zijn gesloten.Nieuwe ‘Plaatselijke regeling De Ark’ --->

Elke wijkgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland heeft een ‘plaatselijke regeling’. Daarin staat beschreven hoe allerlei zaken binnen de gemeente werken. Veel zaken zijn al geregeld in de landelijk geldende Kerkorde, maar een aantal dingen moeten per gemeente nog worden ingevuld. Elke paar jaar is het nodig om die regeling bij te werken, en dat is per 10 april 2017 weer gebeurd. De regeling is hier in te zien: PlaatselijkeregelingDeArk-2017

Reacties zijn gesloten.Besluit over het zegenen van ‘andere relaties’ --->

Op donderdag 19 januari 2017 hadden we de gemeenteavond over het ‘zegenen van andere relaties dan het huwelijk tussen man en vrouw’. Op de voorafgaande zondag was er zowel in de kerkdienst als in het middagprogramma uitgebreid aandacht geweest voor wezenlijke aspecten van het vraagstuk.

Er waren 77 gemeenteleden gekomen om hun stem uit te brengen. Een schriftelijke stemming resulteerde in 65 stemmen vóór en 11 stemmen tegen het ruimte geven aan het zegenen van andere relaties in De Ark, en 1 blanco stem. Ruim voor halftien konden we de vergadering besluiten, met het vaste voornemen om niet als ‘winnaars en verliezers’ uiteen te gaan. Met dankbaarheid mogen we constateren dat de sfeer op deze avond, ook tussen mensen die verschillend hebben gekozen, warm en open was.

De gespreksfolder is nog beschikbaar:

2017-Zegenen-van-relaties

Reacties zijn gesloten.

 
 

Nieuwsbrief Ark op koers • Snel contact:

  06 - 383 041 09


  E-mail: ds@dearkonline.nl

 •  
 • Kerkdiensten:

  Elke zondag 10:00 uur


  Adres: Olijfgaarde 12 Hendrik Ido Ambacht

 •  
 • Collectebonnen:

  Bestel collectebonnen

 •  
 • Volg De Ark op:

   


 •