Boekpresentatie God 9.0

Op woensdag 20 februari is er ’s avonds om 20:00 uur een boekpresentatie in pastoraal Centrum De Ark aan de Olijfgaarde. Het gaat over het boek “God 9.0 – De spirituele groeikansen van het christendom”. Dominee Piet van Veldhuizen, predikant in De Ark, heeft dit boek uit het Duits vertaald en zal erover vertellen. Ook zullen enkele lezers vertellen wat het boek hun heeft gebracht.

Over het boek:

De ontwikkelingspsychologie beschrijft de fasen waarin ons menselijk bewustzijn zich ontwikkelt: van zuigeling via kleuter naar peuter, scholier, puber – de lange weg naar rijpe volwassenheid. Als het goed is ontwikkelt ons geloof en ons Godsbeeld mee. Soms hoor je dat iemand liever een kinderlijk geloof houdt, maar een geloof dat niet pubert kan ook niet volwassen worden. Over die groei van het geloof, fase voor fase, gaat dit boek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het ontwikkelingsmodel van Ken Wilber en de kleurenspiraal van Clare Graves (ook bekend van Spiral Dynamics). De drie auteurs zijn theologen/pastores in München en gecertificeerd Spiral Dynamics-therapeut.

Het boek laat zien dat de Bijbel voor elk van de negen ontwikkelingsfasen woorden heeft. Fasen waaraan je ontgroeit, blijven altijd aanwezig als diepere lagen die je niet kunt missen, en om verder te groeien heb je vooral de ruimte nodig om voluit te zijn waar je bent. Dat is belangrijk in gemeenschappen zoals de kerk, waar mensen elkaar geregeld misverstaan omdat ze de taal van verschillende lagen spreken. Het boek helpt pastores om met geduld, empathie en optimisme leiding te geven aan mensen in verschillende fasen. Het houdt ook de kerk een spiegel voor, want die houdt ook vaak de groei van mensen tegen. Als instituut is de kerk ook exponent van een bepaalde ontwikkelingsfase, waardoor ze mensen die verder ontwikkelen letterlijk niet kan volgen, maar dikwijls ook niet van harte kan laten gaan.

Het boek gaat uit van een ontwikkelingsweg binnen de westers-christelijke cultuur, maar in de hogere fasen lopen alle lijnen in de richting van een boven-confessioneel en tenslotte nonduaal begrip van God en leven. Citaten van mystici uit diverse eeuwen en religieuze tradities laten zien dat dit perspectief niet nieuw is – maar wat ooit door een enkele visionair werd geschouwd, kan nu doorwerken in de ontwikkeling van gemeenschappen en netwerken.

Het laatste deel van het boek gaat over de vraag hoe de mystiek, met haar opeenvolgende stadia van mystieke verzinking naar eenwording toe, zich verhoudt tot dit ontwikkelingsmodel. Daar wordt inzichtelijk gemaakt hoe het kan dat een mysticus als Bernard van Clairvaux mensen opriep tot de heilge strijd in de kruistochten, en dat grote zenmeesters in Japan volledig achter de keizer stonden in de Tweede Wereldoorlog.

Wie het boek leest, wordt voortdurend uitgenodigd om in de spiegel te kijken. Soms is dat confronterend, soms ook een feest van herkenning.

De Nederlandse editie is een uitgave in eigen beheer van de auteurs. De vertaler verzorgt de verkoop en verzending in Nederland voor hen. Zie www.woordenmetzielenzin.nl/god-9-0. Tijdens de presentatie is het boek met een kleine korting te koop.

Reacties zijn gesloten.Groothuisbezoek

In de eerste twee weken van maart 2019 wordt een serie groothuisbezoeken belegd waarin we hopen veel gemeenteleden bij elkaar te kunnen brengen. In huiskamers, rond het thema ‘In gesprek met God’. We hebben zes avonden en twee middagen gepland en de bedoeling is dat je bij één van deze avonden aanschuift. Leden van de kerkenraad leiden de gesprekken. Als je zelf je huiskamer beschikbaar stelt voor zo’n groepje van acht tot tien personen, horen we het graag.

Het aanmeldformulier en de uitnodiging kun je hier vinden:

Reacties zijn gesloten.Veertigdagenkalender

Het duurt nog even, maar op 6 maart begint de veertigdaagse vastentijd op weg naar Pasen. De christelijke hulporganisatie TEAR heeft voor die periode weer een prachtige scheurkalender gemaakt waarin voedsel centraal staat. In de zeven wekelijkse vespers die we op de woensdagavonden zullen houden (van halfacht tot acht uur) zullen we de dagteksten en thema’s van die kalender volgen. We gaan er een grote stapel van aanschaffen, ze kosten €3,95. De kalender is heel geschikt om aan thuis aan tafel te gebruiken, ook met kinderen. Het geeft die veertig dagen voor Pasen een bijzonder karakter. Het is wel handig als we alvast een indruk hebben van hoeveel we er moeten gaan aanschaffen, dus reserveer alvast een exemplaar door te mailen aan ds@dearkonline.nl of een sms aan ds. Piet van Veldhuizen te sturen.

Reacties zijn gesloten.Leeskring ‘God 9.0’

Als er voldoende animo voor is, zou ik vanaf dinsdag 5 maart een leeskring met het boek ‘God 9.0’ willen starten. Dat is het boek dat ik in de afgelopen jaren uit het Duits heb vertaald en dat sinds afgelopen herfst in Nederlandse vertaling te koop is. Het gaat over de ontwikkeling van Godsbeelden en geloofsbeelden in de loop van je leven, over wat je op die zoektocht wint en verliest en waar het zou kunnen uitkomen. Als je vooral houvast zoekt, is dit boek geen goed idee, maar als je ruimte zoekt en je eigen vragen wilt kunnen stellen, kan het een spannend avontuur worden. Veel meer informatie over het boek kun je vinden op mijn persoonlijke website woordenmetzielenzin.nl. Daar kun je ook de eerste 12 pagina’s inzien. Aanmelden graag via opgeven@dearkonline.nl of bij mij per mail of sms.

Voordat de kring van start gaat, is er al een presentatie-avond over het boek: op woensdag 20 februari a.s. om 20:00 uur in De Ark. Daar zullen ook enkele lezers hun ervaringen delen.

Reacties zijn gesloten.Activiteitenprogramma voorjaar 2019

Het overzicht van kringen, groepen en evenementen voor de eerste maanden van 2019 is gereed: 2019-voorjaar

Reacties zijn gesloten.De loofhut van De Ark in het nieuws

Cnaan Liphshiz van de Jewish Telegraph Agency heeft op de Facebook-pagina van de JTA een kleine reportage gezet toen hij op 18 september in de loofhut bij De Ark op bezoek was.

Vervolgens schreef hij een artikel over onze loofhut. Dat verscheen in de internetkrant Times of Israel (met veel mooie foto’s) en ook in Arutz Sheva, in Phoenix City News, op de nieuwssite ICEPI, in het Portugees in de Braziliaans-joodse internetkrant Realidade Israelense, en nog een aantal andere sites.

Op de website van de Visie (EO) staat ook een stuk over ons.

We waren op zaterdag 29 september rond 19:45 uur op Radio 5 bij EO Live. Dat kun je terugluisteren, op de schuifbalk kun je naar de juiste tijd: je moet het stukje 0:43:00 t/m 0:49:00 beluisteren.

Reacties zijn gesloten.Activiteiten 2018 / 2019

Op zondag 9 september is tijdens de dienst de presentatie van de activiteiten voor 2018 en 2019 afgespeeld. Heb je deze gemist of wil je hem nogmaals zien? Bekijk hem dan hier op de website!

Reacties zijn gesloten.Op de valreep

Voor de kerkdiensten waarin ds. Piet van Veldhuizen voorgaat, zal op zaterdag telkens wat extra tekst verschijnen op de Kerkdiensten-pagina (onder het tabblad Ontmoeting). Diezelfde tekst wordt ook rondgestuurd aan de ruim vijfhonderd abonnees van onze digitale nieuwsbrief, onder de titel ‘Op de valreep’. Voor die nieuwsbrief kun je je aanmelden in de rechtserkolom op elke vervolgpagina van deze website (zodra je op ‘lees verder’ klikt..).

Reacties zijn gesloten.Ziekenzegening

In februari heeft de wijkkerkenraad ingestemd met een voorstel om in onze gemeente ruimte te maken voor het ritueel van ziekenzegening (dat ook wel ziekenzalving wordt genoemd). Ik zal hier in het kort uitleggen hoe u zich dat moet voorstellen.

Als een gemeentelid ernstig ziek is, voor een belangrijke operatie staat of in een crisis verkeert, kan hij of zij om de ziekenzegening vragen. Dan komt de predikant samen met een ouderling op bezoek. Er wordt uit de Bijbel gelezen (denk bijvoorbeeld aan de woorden over de ziekenzegening in Jacobus 5:14), er is een heel korte overdenking, dan krijgt de zieke wat zalfolie op voorhoofd en handen, waarna de predikant haar of hem de handen oplegt en een zegengebed uitspreekt. De ouderling leest daarna ter afsluiting een psalm. Het is dus een soort kleine huisdienst, bedoeld ter bemoediging, en het kan soms ook echt verlichting brengen. Natuurlijk mogen de allernaasten er altijd bij zijn als de zieke dat wil.

Op advies vanuit een gemeente die al langer met deze praktijk werkt, hebben we afgesproken dat aan zo’n ziekenzegening in principe géén ruchtbaarheid wordt gegeven – om te voorkomen dat iedereen gaat bellen en vragen of het geholpen heeft. Het is niet erg als er achteraf onderling over gesproken wordt, maar er moet geen druk ontstaan van allerlei verwachtingen en meningen van derden, want dat geeft alleen maar ruis.

We hebben al een keer zo’n ziekenzegening gedaan en dat was een goede ervaring voor alle betrokkenen. Voel u dus vrij om erom te vragen of om elkaar te wijzen op deze mogelijkheid.

Reacties zijn gesloten.Onze website en de privacy-wet

Voor het plaatsen van foto’s of tekst over personen moeten we vanaf nu beschikken over een bewijs dat de betreffende personen instemmen met het feit dat hun beeld of hun naam op de website wordt genoemd. Van een aantal mensen hebben we al een verklaring van instemming binnen, maar het is een heel karwei om dat allemaal te regelen. Daarom hebben we het grootste deel van de interviews met gemeenteleden voorlopig van de website gehaald. In de komende tijd zullen de betreffende personen worden benaderd met de vraag of ze (per mail of schriftelijk) kunnen aangeven dat ze instemmen met de plaatsing van hun interview op de website. Zo ja, dan worden ze gewoon opnieuw geplaatst. Zo nee, dan worden ze vernietigd.

Reacties zijn gesloten.Nieuwsbrief ‘Ark op Koers’: meer dan 500 abonnees

De digitale nieuwsbrief van De Ark verschijnt wekelijks op maandag of dinsdag, behalve in de schoolvakanties. In tien jaar tijd zijn er meer dan 400 edities verschenen en is het abonneebestand boven de 500 gekomen. Dat is een vrijwel schoon bestand, want wekelijks zien we zowel afmeldingen als nieuwe aanmeldingen. Als we er de papieren abonnees bij optellen (er worden prints bezorgd bij leden zonder internet) en de lezers die hem van anderen doorgestuurd krijgen, heeft de nieuwsbrief tweemaal zoveel lezers als er stoelen in De Ark staan. Je kunt je aanmelden via de contact-tab op deze website, en kijk dan rechts op de pagina.

Reacties zijn gesloten.Nieuw: meditatiegroep

Er wordt al jarenlang zo af en toe om gevraagd: een meditatiegroep in De Ark, om stil te worden in een wakkere vorm van ontspanning. In de christelijke traditie heeft meditatie (als een woordloze vorm van ‘voor God zijn’) vanouds een grote rol gespeeld, net als in de andere religieuze tradities. We gaan het nu echt doen, eens per maand op zaterdagmorgen van 9:00 uur tot 10:30 uur. Voor inlichtingen en aanmelding kun je bij mij terecht. De eerste keer is op zaterdag 20 januari. Wel graag tevoren aanmelden bij ds Piet van Veldhuizen, ds@dearkonline.nl of 06-38304109.

Reacties zijn gesloten.Beleidsplan De Ark 2017-2021: een poster met bijsluiter

Wijkgemeente De Ark heeft een nieuw beleidsplan – geen stapeltje papier maar een poster. Eind september stelde de kerkenraad dit beleid vast en op 4 oktober nam het gemeenteberaad er kennis van. Bij de poster is een bijsluiter geschreven – vier pagina’s aan toelichting, en die is eind oktober door de kerkenraad vastgesteld. De poster heeft een permanente en goed zichtbare plek in ons kerkgebouw, zodat dit beleidsplan nu eens niet voor de bureaulade of de archiefkast is geschreven. Er staat minder in dan in eerdere plannen, maar iedereen kan ons er nu aan houden..

Reacties zijn gesloten.Nieuwe ‘Plaatselijke regeling De Ark’

Elke wijkgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland heeft een ‘plaatselijke regeling’. Daarin staat beschreven hoe allerlei zaken binnen de gemeente werken. Veel zaken zijn al geregeld in de landelijk geldende Kerkorde, maar een aantal dingen moeten per gemeente nog worden ingevuld. Elke paar jaar is het nodig om die regeling bij te werken, en dat is per 10 april 2017 weer gebeurd. De regeling is hier in te zien: PlaatselijkeregelingDeArk-2017

Reacties zijn gesloten.Besluit over het zegenen van ‘andere relaties’

Op donderdag 19 januari hadden we de gemeenteavond over het ‘zegenen van andere relaties dan het huwelijk tussen man en vrouw’. Op de voorafgaande zondag was er zowel in de kerkdienst als in het middagprogramma uitgebreid aandacht geweest voor wezenlijke aspecten van het vraagstuk.

Er waren 77 gemeenteleden gekomen om hun stem uit te brengen. Een schriftelijke stemming resulteerde in 65 stemmen vóór en 11 stemmen tegen het ruimte geven aan het zegenen van andere relaties in De Ark, en 1 blanco stem. Ruim voor halftien konden we de vergadering besluiten, met het vaste voornemen om niet als ‘winnaars en verliezers’ uiteen te gaan. Met dankbaarheid mogen we constateren dat de sfeer op deze avond, ook tussen mensen die verschillend hebben gekozen, warm en open was.

De gespreksfolder is nog beschikbaar:

2017-Zegenen-van-relaties

Ook zijn de kerkdienst over ‘zegenen’ van 15 januari en de lezing over ‘Bijbel en homoseksualiteit’ van diezelfde zondag, nog na te luisteren.

Reacties zijn gesloten.

 
 

Nieuwsbrief Ark op koers • Snel contact:

  06 - 383 041 09


  E-mail: ds@dearkonline.nl

 •  
 • Kerkdiensten:

  Elke zondag 10:00 uur


  Adres: Olijfgaarde 12 Hendrik Ido Ambacht

 •  
   
 • Volg De Ark op:

   


 •