Kerstviering Senioren --->

Op dinsdag 20 december hopen we weer de traditionele kerstviering voor senioren in De Ark te houden, van 16:00 tot circa 19:30 uur, met koffie en lekkers, een kleine liturgische viering en een feestelijke broodmaaltijd. Je kunt je vanaf nu aanmelden via opgeven@dearkonline.nl.

Reacties zijn gesloten.Nieuw kerkblad --->

Afgelopen maandag 28 november 2022 is door ds. van Veldhuizen voor de laatste keer ons wijkbericht ingestuurd voor het Hervormd Kerkblad. Want dat zwart-witte blaadje gaat plaats maken voor een heel ander soort kerkmagazine, een maandblad in kleur waarvan het eerste nummer vlak voor Kerst gaat verschijnen. Wie op het oude kerkblad geabonneerd was, krijgt het nieuwe automatisch bezorgd, want de abonnementen lopen door. We zorgen dat er veel extra exemplaren van het nieuwe blad in De Ark komen te liggen zodat je ermee kennis kunt maken als je nog geen abonnement had. Het komt niet vol te staan met alles wat ook al in de nieuwsbrief staat – het wordt meer een magazine om op tafel te leggen en zo af en toe in te bladeren, met mooie teksten en Ambachtse foto’s en verhalen over ons kerkelijk leven.

Reacties zijn gesloten.Kerstboomhangers versieren --->

In De Ark liggen weer blanco houten kerstboomhangers klaar. Het idee is dat je die thuis versiert, beschildert of beschrijft, en dat ze op één van de komende zondagen in de Kerstboom worden gehangen. Komende zondag is de boom misschien nog wel helemaal leeg – tenzij er deze week al mensen aan de slag gaan – maar tegen Kerstmorgen moet hij feestelijk vol hangen…

Reacties zijn gesloten.Oudere-Jongerenkring --->

In het nieuwe jaar hopen Antoinette van der Wel en Piet van Veldhuizen een kring te starten voor 18 plussers. We denken daarbij aan diegenen die in de afgelopen jaren met veel plezier meededen met de jongerencatechese, maar ondertussen die tijd zijn ontgroeid. We willen een kring organiseren met veel ruimte voor eigen inbreng en vragen. Ben jij iemand die het leuk vindt om met anderen in gesprek te zijn over zingeving en over levensvragen? Ben je geïnteresseerd in geloof en religie? Dan is deze kring echt iets voor jou. Mocht je nadenken over belijdenis doen, dan is deze groep er ook voor jou, maar het is absoluut geen vereiste. We willen jullie graag ontmoeten en jullie verhalen horen. Heb je belangstelling, meld je dan even bij mij, zodat we kunnen peilen of er voldoende animo is. Neem gerust een vriend of vriendin mee.

Reacties zijn gesloten.Lectoren gezocht --->

Sinds alweer heel wat jaren worden in onze kerkdiensten de Bijbelteksten voorgelezen door geoefende voorlezers. Zo af en toe trainen ze samen om elkaar scherp te houden. Om de paar jaar werven we voor dat team een aantal nieuwe lezers. Voel je ervoor om ook lector te worden? Neem dan contact op met ouderling/lector Lies Peulen: l.peulen@dearkonline.nl

Reacties zijn gesloten.De Ark-app --->

Inmiddels hebben meer dan 125 personen de Ark-app in gebruik genomen. Een tip: als je de app open hebt en je ‘kiest links onderin ‘Mijn kerk’, kun je vervolgens bijna bovenaan links het tabblad ‘Ontdek’ openen. Daar zie je dan alle groepen binnen de app waarvan je nog geen lid bent. Wie weet zit er een groep voor je bij. Er zullen de komende weken nog wel nieuwe groepen bij komen, dus kijk daar geregeld even!

Reacties zijn gesloten.Vooruitblik naar advent en Kerst --->

Zondag over een week, dus op 27 november, begint alweer de adventstijd. Over twee manieren waarop we die extra kunnen beleven, wil ik alvast iets aankondigen:
-Er komen weer Kerstkaarten die je zelf kunt versturen of uitdelen, met een mooie verbeelding en verwoording van de Kerstboodschap. Vanaf de eerste adventszondag liggen ze klaar in De Ark. We vragen opnieuw een kleine bijdrage in de drukkosten (20 cent per kaart).
-Net als de vorige twee jaren willen we weer een lege Kerstboom in De Ark zetten, die in de loop van de adventsweken langzaam gevuld gaat worden met versierde en/of beschreven kerstboomhangers. Deze keer kunnen we er gelukkig gewoon bij zijn en er van dichtbij van genieten. De blanco houten hangers liggen vanaf 27 november klaar in De Ark, die kun je afhalen, versieren en weer inleveren. Kun je ze zelf niet afhalen, laat dan weten waar we ze moeten bezorgen.

Reacties zijn gesloten.Openluchtdienst Pinksterzondag: foto’s --->

Op zondag 5 juni hadden we voor het eerst een kerkdienst in de open lucht, bij Hofstede De Paradijshoeve aan de Crezéepolder in Ridderkerk. Er waren circa 120 mensen, en het was die ochtend prachtig weer. De hele dienst is te bekijken op kerkdienstgemist.nl via deze link. De foto’s zijn gemaakt door Ruud van Hof en Wilma van der Eijk.

Reacties zijn gesloten.Nieuw beleidsplan: nu nóg korter --->

De wijkkerkenraad van De Ark heeft een nieuw beleidsplan aanvaard. Op de beleidspagina van deze website vind je er alles over. Het bestaat uit een kleine poster en drie pagina’s tekst, maar het brengt (nu al) veel beweging!

Reacties zijn gesloten.Kerkenraad: nieuw beleid --->

Op maandagavond (14 februari) heeft de vernieuwde kerkenraad zich gebogen over het beleid voor de komende vijf jaar – zeg maar de koers die De Ark de komende jaren gaat varen. Het was een waardevolle, hooggestemde samenkomst (en dat is vaak niet het eerste waar je aan denkt als je het woord ‘beleid’ hoort..).
In het afgelopen najaar heeft een werkgroep van drie kerkenraadsleden en drie andere gemeenteleden grondig voorwerk gedaan. De vraag voor die werkgroep was: wat zoeken mensen in De Ark, wat vinden ze er en wat missen ze? Dat is uitgezocht voor vijf doelgroepen: jongeren, dertigers, ‘middelbaren’ en senioren; en dan ook nog de groep mensen die niet (meer) in de kerk zit maar zich wel graag laat inspireren voor hun eigen innerlijke zoektocht – die noemen we de ‘post-kerkelijken’. Zo ontstond een beeld, dat bij navraag in de diverse doelgroepen in grote trekken bleek te kloppen. Mensen zoeken in De Ark een plek waar je er mag zijn zonder dat anderen je de maat nemen; waar je rust vindt, waar je samen over levensvragen nadenkt, waar je uitgedaagd wordt om oude verhalen opnieuw te horen en ánders te horen. Ze verwachten (en vormen) in De Ark een gemeenschap die betrokken is, zorgzaam voor elkaar en voor de wereld – maar om die zorgzame betrokkenheid echt te kunne bieden, zijn er voortrekkers nodig en goede plannen.
Vandaar de drie speerpunten voor de komende vijf jaar: (1) Kerk op maat, dus een kerk die meebeweegt met wat er zich voordoet, bijvoorbeeld door nu permanent livestreams te blijven aanbieden van de kerkdiensten; (2) Zorgzame gemeenschap, dus een kerk met aandacht voor wie binnenkomt, voor wie vertrekt, en voor wie bijstand nodig heeft;  en (3) Betrokken en duurzaam, dus een kerk met hart voor de samenleving die ook van harte en vanuit geloof in God meedoet in de energietransitie en de verduurzaming/vergroening van onze manier van leven.
Dit voorjaar zal de kerkenraad concrete plannen maken om aan die drie motto’s gestalte te geven, en reken er maar op dat vervolgens heel de gemeente de kans krijgt om mee te doen en om eigen ideeën en dromen in te brengen. Verschillende kerkenraadsleden zeiden maandagavond dat bij hen de energie en de ideeën al begonnen te bruisen. Dat laten we graag op heel de gemeenschap overslaan!

Reacties zijn gesloten.De Ark van dinsdag t/m donderdag elke morgen open! --->

De Ark van dinsdag t/m donderdag elke morgen open van 9:00 tot 11:00 uur. De paaskaars brandt, en er is gelegenheid om daaraan zelf een kaarslichtje te ontsteken. Je kunt rustig even in de kerkzaal zitten, of een kop koffie/thee drinken in zaal A (‘de crèche’) en even bijpraten met ds. Piet van Veldhuizen. We houden wel 1,5 meter afstand, het aantal mensen de koffieruimte beperken we tot vijf of hooguit zes – we werken met een heel ruime opstelling. Tot nu toe blijken deze ochtenden in een behoefte te voorzien.

De paaskaars bij ochtendlicht

Reacties zijn gesloten.Verwonderlezing: Heilige Geest --->

Op donderdag 20 mei sprak ds. Piet van Veldhuizen zijn zevende (en voorlopig laatste) verwonderlezing uit. Deze keer is het een rondleiding langs allerlei vragen rond de Heilige Geest als één van de ‘gezichten’ van God. De lezing is hier te bekijken/beluisteren.

De bijbehorende presentatie (het ‘schoolbord’) kun je binnenhalen door hierboven op de knop ‘download’ te klikken.

Reacties zijn gesloten.Verwonderlezing Woensdag 28 april 2021 --->

Er was een tijd dat je een groot probleem had als je een hervormde jongen was, en je kwam met een gereformeerd meisje thuis. Om van protestant en katholiek maar te zwijgen, of christen en moslim. Traditie heeft ons altijd tot op zekere hoogte eenkennig gemaakt. De traditie geeft verhalen en gewoontes door, en dat is heel belangrijk. Maar ze houdt ook deuren gesloten voor anderen..
Op woensdag 28 april is er weer een verwonderlezing geweest. Het ging over ‘traditie’ als geschenk en obstakel, aan de hand van het Bijbelse beeld van de waterput – want dat is, in en buiten de Bijbel, het oude symbool voor traditie, voor de bron waaruit je put. Ooit schreef ik daarover (als dissertatie) het boek ‘Geef mij te drinken’. De lezing is begonnen met een verhaal over watervoorziening in Bijbelse tijden, maar uiteindelijk toespitsen op de betekenis van het beeld voor ons hier-en-nu: waarom is de kerk onmisbaar en tegelijk ook vaak een sta-in-de-weg? Hier is de link voor de lezing.Hartelijke groet,
ds Piet van Veldhuizen

Reacties zijn gesloten.Verwonderlezing op 24 maart 2021 --->

Op woensdag 24 maart om 19:30 uur sprak ds. Piet van Veldhuizen zijn vijfde verwonderlezing uit. Deze keer ging het over Jezus die ‘voor ons gestorven’ is: wat bedoelen we als we dat zeggen? Als God vergevingsgezind is, kan het dan waar zijn dat Jezus moest boeten voor onze zonden, zoals vaak gezegd is in de christelijke traditie? Klik op de knop hierboven om de powerpointpresentatie bij het verhaal te downloaden.

De lezing is hier te beluisteren.

Reacties zijn gesloten.Luther --->

Vijfhonderd jaar geleden waarde de pest door Europa. In sommige opzichten was die tijd heel vergelijkbaar met de onze. Vandaar dat een stukje uit een toespraak van Luther (de monnik die de Reformatie inluidde) opeens weer heel actueel klinkt. Het zijn woorden uit het jaar 1527:
“Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en beschermen. Vervolgens zal ik ontsmetten, de lucht helpen zuiveren, medicijnen toedienen en die ook zelf nemen. Ik zal plaatsen en personen mijden wanneer mijn aanwezigheid niet noodzakelijk is, om te voorkomen dat ik besmet raak en dan door mijn onachtzaamheid ook anderen besmet, met mogelijk hun dood tot gevolg.
Als God mij tot zich wil nemen, dan weet Hij mij te vinden. Tot die tijd zal ik doen wat Hij van mij verwacht en ik zal niet verantwoordelijk zijn voor mijn eigen dood of de dood van anderen. Maar als mijn naaste mij nodig heeft, dan zal ik hem niet mijden maar vrijmoedig naar hem toegaan.
Zó is een Godvrezend geloof: het is niet onbezonnen en roekeloos en het stelt God niet op de proef.”

Reacties zijn gesloten.Bijbellezen met rabbijnen --->

Nu (met Vreugde der Wet) het joodse Tora-leesjaar weer opnieuw is begonnen, is er een mooi plan van enkele kerkelijke instanties om een jaar met de joodse gemeenschap mee te lezen. Zie de informatie bij het CIS. Wie zich ervoor aanmeldt, krijgt elke week per mail teksten toegestuurd van Nederlandse rabbijnen die speciaal voor christelijke lezers uitleg geven. En vervolgens is er elke week hier in het dorp, via Zoom, een korte bespreking  (19:30-20:10u) onder leiding van Willem Stolk – daarvoor kun je je bij hem aanmelden via wtstolk@outlook.com, hij stuurt je dan het rooster door. Zeer aanbevolen!!

Reacties zijn gesloten.Mondmaskergebed --->

Op het internet circuleert een prachtig Engelstalig gebed voor dragers van een mondkapje. Ds Piet van Veldhuizen heeft er een Nederlandse vertaling van gemaakt, die hier te downloaden is.

Reacties zijn gesloten.De Ark & Corona --->

De kerkdiensten van de komende zondagen zullen doorgaan als diensten op afstand: u wordt niet in de kerk verwacht, maar u kunt de dienst volgen via internet. KerkTV (kerkdienstgemist.nl) is op deze zondagen open voor iedereen, zonder wachtwoord.
In De Ark zal een beperkt aantal mensen samenzijn: de predikant, kerkenraadsleden, de mensen van de beamer en de camera, een koster.

Je kunt meedoen aan de collecte door te Geven met Givt. Zie de pagina van Hervormd Ambacht GIVT op Hervormd Ambacht

Wie niet tijdens de diensten via de Givt-app geeft, kan ook overwegen om bij te dragen via de volgende banknummers: Collecte 1 (Diaconie): NL25 RABO 0377551929, collecte 2 en 3 (Kerkrentmeesters) : NL31 RABO 0377551724.

Reacties zijn gesloten.Jeugdwerk in de ARK --->

Yes! Een nieuw activiteitenseizoen is van start gegaan. Ook dit jaar hopen we weer een heleboel toffe dingen te organiseren voor en mét de jeugd. Graag stellen we ons daarom even aan je voor!

Door het jaar heen organiseren we allerlei leuke activiteiten voor kinderen en jongeren. Hierbij kun je denken aan filmavonden, knutselmiddagen, spelactiviteiten (bv. sirkelslag of escaperoom), dagjes weg (schaapskooi) en actiedagen voor het goede doel (Nacht Zonder Dak). Ook voor de komende tijd staat er weer van alles op het programma! De geplande activiteiten kun je vinden in de agenda op de website en worden daarnaast altijd aangekondigd in de nieuwsbrief.

Heb je/ heeft u vragen of ideeën? Spreek ons dan gerust eens aan of stuur een mailtje naar jeugdactiviteiten@dearkonline.nl Ook wanneer je je wilt aanmelden voor een activiteit, kan dat via dit e-mailadres. Vermeld dan even je naam en telefoonnummer.

We kijken ernaar uit je te ontmoeten!

Anouk, Denise, Florence, Mirella en Ria


Reacties zijn gesloten.Pasen en Loofhutten --->

Op vrijdag 12 april j.l. hield ds. Piet van veldhuizen tijdens een seminar in Hawarden (Wales, VK) een verhaal over de vraag waarom Loofhuttenfeest niet (meer) op de christelijke kalender staat en of er ruimte is om dat feest opnieuw een plek te geven. De Nederlandse versie van dat verhaal vindt u hier.

Reacties zijn gesloten.De loofhut van De Ark in het nieuws --->

Cnaan Liphshiz van de Jewish Telegraph Agency heeft op de Facebook-pagina van de JTA een kleine reportage gezet toen hij op 18 september 2018 in de loofhut bij De Ark op bezoek was.

Vervolgens schreef hij een artikel over onze loofhut. Dat verscheen in de internetkrant Times of Israel (met veel mooie foto’s) en ook in Arutz Sheva, in Phoenix City News, op de nieuwssite ICEPI, in het Portugees in de Braziliaans-joodse internetkrant Realidade Israelense, en nog een aantal andere sites.

Op de website van de Visie (EO) staat ook een stuk over ons.

We waren op zaterdag 29 september 2018 rond 19:45 uur op Radio 5 bij EO Live. Dat kun je terugluisteren, op de schuifbalk kun je naar de juiste tijd: je moet het stukje 0:43:00 t/m 0:49:00 beluisteren.

Reacties zijn gesloten.Ziekenzegening --->

In februari 2018 heeft de wijkkerkenraad ingestemd met een voorstel om in onze gemeente ruimte te maken voor het ritueel van ziekenzegening (dat ook wel ziekenzalving wordt genoemd). Ik zal hier in het kort uitleggen hoe u zich dat moet voorstellen.

Als een gemeentelid ernstig ziek is, voor een belangrijke operatie staat of in een crisis verkeert, kan hij of zij om de ziekenzegening vragen. Dan komt de predikant samen met een ouderling op bezoek. Er wordt uit de Bijbel gelezen (denk bijvoorbeeld aan de woorden over de ziekenzegening in Jacobus 5:14), er is een heel korte overdenking, dan krijgt de zieke wat zalfolie op voorhoofd en handen, waarna de predikant haar of hem de handen oplegt en een zegengebed uitspreekt. De ouderling leest daarna ter afsluiting een psalm. Het is dus een soort kleine huisdienst, bedoeld ter bemoediging, en het kan soms ook echt verlichting brengen. Natuurlijk mogen de allernaasten er altijd bij zijn als de zieke dat wil.

Op advies vanuit een gemeente die al langer met deze praktijk werkt, hebben we afgesproken dat aan zo’n ziekenzegening in principe géén ruchtbaarheid wordt gegeven – om te voorkomen dat iedereen gaat bellen en vragen of het geholpen heeft. Het is niet erg als er achteraf onderling over gesproken wordt, maar er moet geen druk ontstaan van allerlei verwachtingen en meningen van derden, want dat geeft alleen maar ruis.

We hebben al een keer zo’n ziekenzegening gedaan en dat was een goede ervaring voor alle betrokkenen. Voel u dus vrij om erom te vragen of om elkaar te wijzen op deze mogelijkheid.

Reacties zijn gesloten.Onze website en de privacy-wet --->

Voor het plaatsen van foto’s of tekst over personen moeten we vanaf nu beschikken over een bewijs dat de betreffende personen instemmen met het feit dat hun beeld of hun naam op de website wordt genoemd. Van een aantal mensen hebben we al een verklaring van instemming binnen, maar het is een heel karwei om dat allemaal te regelen. Daarom hebben we het grootste deel van de interviews met gemeenteleden voorlopig van de website gehaald. In de komende tijd zullen de betreffende personen worden benaderd met de vraag of ze (per mail of schriftelijk) kunnen aangeven dat ze instemmen met de plaatsing van hun interview op de website. Zo ja, dan worden ze gewoon opnieuw geplaatst. Zo nee, dan worden ze vernietigd.

Reacties zijn gesloten.Nieuwsbrief ‘Ark op Koers’: meer dan 500 abonnees --->

De digitale nieuwsbrief van De Ark verschijnt wekelijks op maandag of dinsdag, behalve in de schoolvakanties. In tien jaar tijd zijn er meer dan 400 edities verschenen en is het abonneebestand boven de 500 gekomen. Dat is een vrijwel schoon bestand, want wekelijks zien we zowel afmeldingen als nieuwe aanmeldingen. Als we er de papieren abonnees bij optellen (er worden prints bezorgd bij leden zonder internet) en de lezers die hem van anderen doorgestuurd krijgen, heeft de nieuwsbrief tweemaal zoveel lezers als er stoelen in De Ark staan. Je kunt je aanmelden via de contact-tab op deze website, en kijk dan rechts op de pagina.

Reacties zijn gesloten.Nieuw: meditatiegroep --->

Er wordt al jarenlang zo af en toe om gevraagd: een meditatiegroep in De Ark, om stil te worden in een wakkere vorm van ontspanning. In de christelijke traditie heeft meditatie (als een woordloze vorm van ‘voor God zijn’) vanouds een grote rol gespeeld, net als in de andere religieuze tradities. We gaan het nu echt doen, eens per maand op zaterdagmorgen van 9:00 uur tot 10:30 uur. Voor inlichtingen en aanmelding kun je bij mij terecht. De eerste keer is op zaterdag 20 januari. Wel graag tevoren aanmelden bij ds Piet van Veldhuizen, ds@dearkonline.nl of 06-38304109.

Reacties zijn gesloten.Beleidsplan De Ark 2017-2021: een poster met bijsluiter --->

Wijkgemeente De Ark heeft een nieuw beleidsplan – geen stapeltje papier maar een poster. Eind september stelde de kerkenraad dit beleid vast en op 4 oktober nam het gemeenteberaad er kennis van. Bij de poster is een bijsluiter geschreven – vier pagina’s aan toelichting, en die is eind oktober door de kerkenraad vastgesteld. De poster heeft een permanente en goed zichtbare plek in ons kerkgebouw, zodat dit beleidsplan nu eens niet voor de bureaulade of de archiefkast is geschreven. Er staat minder in dan in eerdere plannen, maar iedereen kan ons er nu aan houden..

Reacties zijn gesloten.Nieuwe ‘Plaatselijke regeling De Ark’ --->

Elke wijkgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland heeft een ‘plaatselijke regeling’. Daarin staat beschreven hoe allerlei zaken binnen de gemeente werken. Veel zaken zijn al geregeld in de landelijk geldende Kerkorde, maar een aantal dingen moeten per gemeente nog worden ingevuld. Elke paar jaar is het nodig om die regeling bij te werken, en dat is per 10 april 2017 weer gebeurd. De regeling is hier in te zien: PlaatselijkeregelingDeArk-2017

Reacties zijn gesloten.Besluit over het zegenen van ‘andere relaties’ --->

Op donderdag 19 januari 2017 hadden we de gemeenteavond over het ‘zegenen van andere relaties dan het huwelijk tussen man en vrouw’. Op de voorafgaande zondag was er zowel in de kerkdienst als in het middagprogramma uitgebreid aandacht geweest voor wezenlijke aspecten van het vraagstuk.

Er waren 77 gemeenteleden gekomen om hun stem uit te brengen. Een schriftelijke stemming resulteerde in 65 stemmen vóór en 11 stemmen tegen het ruimte geven aan het zegenen van andere relaties in De Ark, en 1 blanco stem. Ruim voor halftien konden we de vergadering besluiten, met het vaste voornemen om niet als ‘winnaars en verliezers’ uiteen te gaan. Met dankbaarheid mogen we constateren dat de sfeer op deze avond, ook tussen mensen die verschillend hebben gekozen, warm en open was.

De gespreksfolder is nog beschikbaar:

2017-Zegenen-van-relaties

Reacties zijn gesloten.

 
 

Nieuwsbrief Ark op koers • Snel contact:

  06 - 383 041 09


  E-mail: ds@dearkonline.nl

 •  
 • Kerkdiensten:

  Elke zondag 10:00 uur


  Adres: Olijfgaarde 12 Hendrik Ido Ambacht

 •  
 • Collectebonnen:

  Bestel collectebonnen

 •  
 • Volg De Ark op:

   


 •