Pastoraat

Zorg

Letterlijk betekent pastoraat: herderlijke zorg. Dat betekent aan de ene kant dat je op z’n Hollands ‘de boel bij elkaar houdt’, en aan de andere kant dat er een luisterend oor is voor ieders eigen verhaal. Zoals een herder dat doet met de kudde: zorg voor ieder schaap apart én voor de kudde als geheel.

Je bent welkom
Pastoraat is er niet alleen voor zieken en ouderen. Ook jongeren en kinderen kunnen er een beroep op doen. Ben je angstig, zit je met vragen in de knoop, maak je je ergens grote zorgen over – neem dan gerust contact op met de predikant, per mail (ds@dearkonline.nl), sms, telefoon (0638304109), of kom langs in De Ark. Dat kan allemaal ook als je geen lid van de kerk bent.

Wat we wel en niet kunnen
De kerk heeft dingen te bieden die je bij andere instanties niet zo gauw vindt. We luisteren naar je, ook als je vraag niet precies in een vakje past. We bidden met je als je dat wilt, of we bidden voor je in de kerkdienst. Let wel, echt alleen als je dat wilt – anders niet. We hoeven geen doelen te bereiken of targets te halen. Dat geeft soms extra ruimte waarin je zelf weer mogelijkheden vindt. We staan open voor levensvragen en levensbeschouwelijke kwesties. Daarbij hoef je wat ons betreft niet alles precies volgens het boekje te geloven of te doen.
Er is ook veel wat we niet kunnen. We zijn geen psychologische of psychiatrische praktijk, we zijn geen schuldhulpverleners of maatschappelijk werkers. Onze predikant houdt wel contact met mensen in al die werkvelden, dus hij kan je helpen om te weg daarheen te vinden als dat nodig is.
We hebben ook geen ruime fondsen. Alles in De Ark, tot en met het salaris van de predikant, wordt betaald uit de vrijwillige bijdragen van onze kerkleden en kerkgangers. Reken er dus niet op dat de kerk wel een potje voor jouw probleem heeft. We zijn beter in praktische hulp dan in financiële bijstand.

We doen het samen
Het grote verschil met een schaapskudde is wel, dat we in de kerk allemaal samen verantwoordelijk zijn voor de onderlinge zorg. Lid-zijn van de gemeente is een oefening in attente en zorgzame omgang met elkaar. Door naar elkaar te luisteren, elkaars te hulp te komen als dat nodig is, de predikant in te schakelen als daar een reden voor is.

Tientallen gemeenteleden werken heel praktisch mee in de pastorale zorg. Dames van de Hervormde Vrouwendienst bezoeken zieken en ouderen. Leden van de bijbelkring bekommeren zich om elkaars welzijn en delen hun zorgen met elkaar. Alle leden van de gemeente hebben in hun omgeving een contactpersoon die één of twee keer per jaar even langskomt of belt, zodat we het hopelijk tijdig in de gaten hebben als iemand geestelijke zorg nodig heeft.

Voorbedenboek
Achterin de kerkzaal ligt een voorbedenboek. Daarin mag iedereen zorgen noteren, die dan in de eerstvolgende kerkdienst in de gebeden worden genoemd. Je kunt ook per mail of telefoon aan de predikant vragen of hij iemand of iets wil noemen in de gebeden tijdens de kerkdienst.

Kortom
Iedereen is vrij om contact op te nemen met de predikant, een ouderling of een contactpersoon. Met de predikant kan vrijwel altijd op korte termijn een afspraak worden gemaakt, voor een gesprek bij u thuis of op zijn werkkamer in De Ark. Wilt u liever eerst uw vraag of kwestie per mail of per brief voorleggen, dan kan dat ook. En op donderdagmorgen is er het pastoraal spreekuur van 9:00 tot 10:00 uur.

Reacties zijn gesloten. 

Nieuwsbrief Ark op koers • Snel contact:

  06 - 383 041 09


  E-mail: ds@dearkonline.nl

 •  
 • Kerkdiensten:

  Elke zondag 10:00 uur


  Adres: Olijfgaarde 12 Hendrik Ido Ambacht

 •  
 • Collectebonnen:

  Bestel collectebonnen

 •  
 • Volg De Ark op:

   


 •