Kerkenraad: nieuw beleid

Op maandagavond (14 februari) heeft de vernieuwde kerkenraad zich gebogen over het beleid voor de komende vijf jaar – zeg maar de koers die De Ark de komende jaren gaat varen. Het was een waardevolle, hooggestemde samenkomst (en dat is vaak niet het eerste waar je aan denkt als je het woord ‘beleid’ hoort..).
In het afgelopen najaar heeft een werkgroep van drie kerkenraadsleden en drie andere gemeenteleden grondig voorwerk gedaan. De vraag voor die werkgroep was: wat zoeken mensen in De Ark, wat vinden ze er en wat missen ze? Dat is uitgezocht voor vijf doelgroepen: jongeren, dertigers, ‘middelbaren’ en senioren; en dan ook nog de groep mensen die niet (meer) in de kerk zit maar zich wel graag laat inspireren voor hun eigen innerlijke zoektocht – die noemen we de ‘post-kerkelijken’. Zo ontstond een beeld, dat bij navraag in de diverse doelgroepen in grote trekken bleek te kloppen. Mensen zoeken in De Ark een plek waar je er mag zijn zonder dat anderen je de maat nemen; waar je rust vindt, waar je samen over levensvragen nadenkt, waar je uitgedaagd wordt om oude verhalen opnieuw te horen en ánders te horen. Ze verwachten (en vormen) in De Ark een gemeenschap die betrokken is, zorgzaam voor elkaar en voor de wereld – maar om die zorgzame betrokkenheid echt te kunne bieden, zijn er voortrekkers nodig en goede plannen.
Vandaar de drie speerpunten voor de komende vijf jaar: (1) Kerk op maat, dus een kerk die meebeweegt met wat er zich voordoet, bijvoorbeeld door nu permanent livestreams te blijven aanbieden van de kerkdiensten; (2) Zorgzame gemeenschap, dus een kerk met aandacht voor wie binnenkomt, voor wie vertrekt, en voor wie bijstand nodig heeft;  en (3) Betrokken en duurzaam, dus een kerk met hart voor de samenleving die ook van harte en vanuit geloof in God meedoet in de energietransitie en de verduurzaming/vergroening van onze manier van leven.
Dit voorjaar zal de kerkenraad concrete plannen maken om aan die drie motto’s gestalte te geven, en reken er maar op dat vervolgens heel de gemeente de kans krijgt om mee te doen en om eigen ideeën en dromen in te brengen. Verschillende kerkenraadsleden zeiden maandagavond dat bij hen de energie en de ideeën al begonnen te bruisen. Dat laten we graag op heel de gemeenschap overslaan!Gerelateerd:


 

Nieuwsbrief Ark op koers • Snel contact:

  06 - 383 041 09


  E-mail: ds@dearkonline.nl

 •  
 • Kerkdiensten:

  Elke zondag 10:00 uur


  Adres: Olijfgaarde 12 Hendrik Ido Ambacht

 •  
 • Collectebonnen:

  Bestel collectebonnen

 •  
 • Volg De Ark op:

   


 •