In gesprek met Jaap Boer en Alie Verspoor-Klootwijk

Ik wordt gastvrij ontvangen bij Jaap en Alie in het appartement aan de Heerlijkheid in Hendrik Ido Ambacht. Velen van ons zullen Jaap en Alie kennen van de kerkdienst, die medio oktober 2016 plaatsvond, waarin zij een zegen over hun samenlevingsovereenkomst hebben gevraagd.

Alie is geboren en getogen in Zwijndrecht. Na de lagere school is zij naar de huishoudschool gegaan en is vervolgens jarenlang hulp in de huishouding geweest. In 1967 is ze getrouwd met Jaap Verspoor in de Oude kerk in Zwijndrecht. Met haar overleden man heeft ze 2 kinderen gekregen. Twee jongens, die inmiddels  41 en 46 jaar oud zijn en die ook allebei in Ambacht wonen. En bovendien is er ook sprake van 2 kleinkinderen, een jongen en een meisje. Jarenlang is Alie actief betrokken geweest bij de Open Hof kerk in de vorm van HVD activiteiten en in het ambt van diaken.

Jaap komt uit een heel ander deel van het land, namelijk uit de provincie Drenthe. Hij is geboren in de plaats Smilde en als die naam valt, komt ook het verhaal van de schoolkaping in de jaren 70 ter sprake. In 1968 is Jaap getrouwd met Anneke. Vlot daarna, in 1969, zijn zij beiden naar Zwijndrecht verhuisd.  Jaap kon daar aan het werk als tekenaar bij de gemeente. Vervolgens is hij in zijn loopbaan doorgegroeid naar projectleider.
Ook Jaap heeft 2 kinderen, waarvan helaas zijn dochter is overleden. Zijn zoon, die timmerman is, heeft 2 kinderen, dus ook hier is sprake van 2 kleinkinderen.

Jaap is ook buiten zijn werk een actief iemand. Naast het ouderlingschap, dat hij meerdere malen op zich heeft genomen,  had en heeft hij een grote betrokkenheid bij het (christelijk)onderwijs. Dat uitte zich in jarenlange bestuursfuncties bij de stichting Protestants Christelijk Onderwijs Alblasserdam – Zwijndrecht.  Ook bij de opvolger ervan, PIT kinderopvang en onderwijs, is Jaap nog altijd actief als projectleider huisvesting. Een taak die hij met veel verve en grote betrokkenheid uitvoert.

Als ik naar hun hobby’s vraag, dan noemt Alie zingen bij M.O.V. te Dordrecht, diverse sportieve zaken als zwemmen en fietsen, maar ook schaatsen en skiën. Wel wordt er bij die laatste twee aan toegevoegd: “Maar dat was vroeger”. Ook Jaap noemt zwemmen, maar ook fitness (nog steeds actief) en het zich bezig houden met bestuurswerk.

Toen Jaap in 2015 naar Ambacht verhuisde en introk bij Alie, die er al sinds 2008 woont, hebben ze gezocht naar een kerk, die hen beiden aansprak. Ze hadden met name de Dorpskerk en de Ark op het oog. Duidelijk is, dat het De Ark is geworden en de reden hiervoor wordt als volgt omschreven. De Ark is opener, is ruimdenkend en er is ruimte om te denken. Dat laatste brengt ook een stuk eigen verantwoordelijkheid met zich mee, want dat betekent niet dogmatisch de regeltjes volgend, maar eigen keuzes maken en beslissingen nemen.

Een voorbeeld voor de ruimdenkendheid is het feit, dat zij in een ingetogen en overtuigende kerkdienst een zegen van God hebben gevraagd over hun keus om samen verder door het leven te gaan. Daar staat zeker niet elke kerkenraad en/of dominee voor open.

Als ik naar hun zorg in de kerk vraag komt het volgende naar boven. Bij het nadenken over ‘grote’ theologische onderwerpen moet de kerkenraad er voor zorgen, dat de gemeente goed geïnformeerd wordt en dat gemeenteleden de tijd krijgen om de voor- en tegens af te wegen. Dit ter voorkoming van overhaaste beslissingen bijvoorbeeld bij het onderwerp dat binnenkort op de agenda staat, het inzegenen van verbintenissen van mensen van hetzelfde geslacht.

Een andere zorg of uitdaging, dat is maar hoe je het noemt, is het vinden van bekwame bestuurders voor de kerk.

En tot slot noemt Jaap ook de relatie kerkenraad en scholen. Is die er wel? De kinderen zijn onze toekomst en dus ook de toekomst van de kerk. Daar kunnen school en kerk iets betekenen voor elkaar.Gerelateerd:


 

Nieuwsbrief Ark op koers • Snel contact:

  06 - 383 041 09


  E-mail: ds@dearkonline.nl

 •  
 • Kerkdiensten:

  Elke zondag 10:00 uur


  Adres: Olijfgaarde 12 Hendrik Ido Ambacht

 •  
 • Collectebonnen:

  Bestel collectebonnen

 •  
 • Volg De Ark op:

   


 •