Interview met Wim en Anneke Verseveldt

Een paar dagen na de verjaardagen van zowel Wim (85) als Anneke (83) Verseveldt word ik welkom geheten in hun comfortabele woning aan de Achterambachtseweg waar ze alweer zo´n 30 jaar wonen.

Maar eerst terug naar….. Groningen! In die stad ontmoette Wim, destijds in officiersopleiding te Assen, zijn daar studerende Anneke uit Farmsum ( bij Delfzijl) . Eenmaal beiden werkzaam in Rotterdam en separaat `op kamers` woonachtig, trokken ze op een mooie zaterdag per bus naar Hendrik Ido Ambacht waar begin jaren 60 volop gebouwd werd na een periode van schaarste op de woningmarkt. Ze hebben toen het laatste huis aan de Waelneslaan kunnen bemachtigen waar ze prettig gewoond hebben. Naast hun woning begonnen de tuingronden en tot aan de Grote Kerktoren van Dordrecht was er open zicht. Moet je nu eens kijken!

Toen ze trouwden hebben ze samen nog een half jaar “ingewoond” in Rotterdam, tot het huis afgebouwd was. Anneke stond voor de klas en moest, eenmaal gehuwd, haar werk neerleggen. Zo ging dat in die tijd. Ze kregen samen drie kinderen waarvan er twee in de buurt van ‘t ouderlijk nest gebleven zijn. Eén kind woont bij Athene/Griekenland waar ze regelmatig een reisje naar toe maken. Kleinkinderen hebben ter gelegenheid van hun verjaardag een leuke collage foto’s samengesteld die staat te pronken in de zithoek.

Reizen deed Wim in zijn werkzaam leven overigens ook heel veel. Door zijn intensieve bestuurlijke functie voor de op 1 na grootste fabriek van Gouda kwam hij over de hele wereld, tot in Australië en India toe. Daarnaast en daarna is hij in Hendrik- Ido-Ambacht ook als bestuurslid betrokken geweest in bij o.a. de oprichting van de Blije Borgh en het theater de Schoof en later voor het Gecoördineerd Ouderenwerk en het 4/5 mei Comité.

Anneke heeft zich, naast opvoeding en huishouding, gericht op sociaal werk in onze gemeente. Ze heeft o.a. destijds georganiseerd dat de nieuw-ingekomenen van onze kerkelijke gemeente verwelkomd werden. Voorts is zij, nagenoeg vanaf de oprichting van het Historisch Genootschap, bestuurslid hiervan geweest – tot op de huidige dag. Ook is zij al tientallen jaren bestuurslid van de HVD. In het gemeentehuis staat Anneke’s naam op de lijst van ereburgers van Hendrik Ido Ambacht.

Samen hebben Wim en Anneke de oprichting van de Ark meegemaakt. Zij waren destijds groot voorstander van de opsplitsing van de Hervormde gemeente naar de 3 Wijkgemeenten en hebben in de loop der jaren diverse functies in de kerkenraad vervuld. Wim heeft zijn herinneringen aan het ontstaan van wijkgemeente De Ark op schrift gesteld voor het boekje dat werd samengesteld t.b.v. de lustrumviering van de Ark. Intussen kunnen ze terugkijken op alweer 23 jaren genoten pensioen. Staan bekend als trouwe kerkgangers en actief betrokken vrijwilligers van de Ark. Het zijn mensen die het positieve van vooruitgang voorop willen stellen.

Wim en Anneke vertellen mij dat hen veel geluk in het leven is toegevallen en dat het juist daarom ook weleens moeilijk is om te midden van velen die het minder goed treffen te staan. Want, zo zegt Wim, “het lijkt er dan wel op dat je nooit goed kunt invoelen hoe moeilijk en zwaar het leven kan zijn. Gelukkig ben je dan als je iets voor een ander kunt betekenen, want het is fijner om te geven dan te ontvangen”.

Met iets om over na te denken (en een “ontvangen” zak Gieser Wildemannen uit hun tuin) fiets ik weer huiswaarts en dank hen voor de hartelijke ontvangst en een fijn gesprek.Gerelateerd:


 

Nieuwsbrief Ark op koers • Snel contact:

  06 - 383 041 09


  E-mail: ds@dearkonline.nl

 •  
 • Kerkdiensten:

  Elke zondag 10:00 uur


  Adres: Olijfgaarde 12 Hendrik Ido Ambacht

 •  
 • Collectebonnen:

  Bestel collectebonnen

 •  
 • Volg De Ark op:

   


 •