Meer tussen hemel en aarde (31): ziekenzegening

Vandaag lezen we in De Ark (net als in veel andere kerken) een evangelieverhaal over de helende kracht van Jezus. Een vader smeekt hem om zijn zieke kind te komen aanraken, maar onderweg worden ze opgehouden. Een wanhopige vrouw met een chronische kwaal probeert ongemerkt het gewaad van Jezus aan te raken, maar Jezus voelt hoe zijn energie als het ware afgetapt wordt en spreekt de vrouw aan. Intussen glijdt het kind weg in de dood, maar Jezus haalt het terug, ook weer door aanraking.

Helende handen, genezende kracht: het komt voor. In alle religieuze tradities, dus niet alleen onder volgelingen van Jezus. Ook buiten het religieuze vind je mensen met bijzondere helende gaven. Het werkt niet voor iedereen. Het is niet een machine waar je een muntje in gooit en hopla. En er zijn soms ook bedenkelijke bijverschijnselen: bijvoorbeeld dat de genezer er macht aan ontleent, van die macht geniet en er misbruik van maakt. Of dat de genezer (of zijn/haar organisatie) vindt dat wie genezen is, verplicht is om deel van de beweging te worden, en de opvattingen of het geloof van de beweging over te nemen. Dan word je bevrijd van een kwaal maar ook weer gevangen genomen, tenzij je die beweging ook echt als bevrijdend ervaart.

Diverse mensen uit onze gemeenschap hebben in de afgelopen jaren ervaringen opgedaan met gebedsgenezers: ze zijn naar genezingsdiensten geweest voor zichzelf of voor anderen. Soms zijn het goede ervaringen: een tumor die er volgens de foto’s was, is na de handoplegging weg – echt, het gebeurt. Maar lang niet altijd. Het is in mijn ogen verwerpelijk als de organisatie rond een genezer dan stelt dat het uitblijven van genezing ligt aan het tekort aan geloof bij de zieke. Heel de sfeer van succes, scoren en slagen rond zoiets teers als ziekte en heling vind ik een ziek en typisch westers-modern ding. Zo ook de nadruk, bij diverse genezers, op het offer dat je vooraf hoort te brengen in de vorm van een financiële donatie. In de Bijbel zegt Petrus tegen iemand die economisch perspectief ziet in zijn genezende kracht: ‘Loop naar de hel met je geld!’.

Helende gaven bestaan. Elke moeder, als ze zelf rust in haar lijf heeft tenminste, kan met haar hand de buikkramp van haar kind verlichten. Dat is helende kracht in het klein, overdracht van vrede en zegen, door aanraking. Sommige mensen hebben het in veel sterkere mate, en de kunst is om daar zo mee om te gaan dat het niet corrumpeert. Het is in mijn ogen een natuurgave, een Godsgeschenk dat bij de gewone werkelijkheid hoort. Vandaar ook dat het niet aan een bepaald geloof gebonden is, hoewel het voor ons christenen natuurlijk sterk in verband met Jezus staat. Ik denk dat de overdracht van vrede en zegen het zelfgenezend vermogen van de zieke een kickstart kan geven – als de zieke er innerlijk aan toe is om zulke hulp binnen te laten.

In De Ark hebben we onlangs besloten om een vorm van ziekenzegening aan te bieden. Mensen kunnen erom vragen bij predikant of kerkenraad. Dan vindt er bij de zieke aan huis een klein ritueel plaats van handoplegging en gebed. Belangrijk is dat er geen ruchtbaarheid aan wordt gegeven, want ik zie het al voor me, al die nieuwsgierige omstanders die na een paar uur al gaan bellen: én, hielp het? Voel je verschil? In ons protocol staat zelfs dat degene die de handoplegging doet, de eerste twee weken niet uit zichzelf navraag mag doen. Elke onfrisse dynamiek moet buiten de deur gehouden worden. Jezus zei ook altijd: bazuin het niet rond! Het is jouw leven, en voor je het weet ben je publiek bezit. Dat geldt voor de genezer én de genezene. En als je dat juist prettig vindt, is dat misschien waar je als eerste van genezen moet worden om een vrij mens te zijn.

1 juli 2018, Piet van Veldhuizen

-Het plaatje bij deze column is een oude afbeelding van het betreffende Bijbelverhaal in de catacombe van Marcellinus en Petrus in Rome.

-De Evangelielezing van deze zondag staat in Marcus 5, de verzen 22-43.

-De uitspraak van Petrus over geld vind je in Handelingen 8, 20.

-Het protocol voor ziekenzegening hebben we in De Ark niet zelf verzonnen. Er zijn meer kerken met deze materie bezig en we hebben waardevolle suggesties van elders in ons protocol verwerkt. 

 

Reacties zijn gesloten.

 

Meer Column:

Meer tussen hemel en aarde (1): Melganzevoet

Meer tussen hemel en aarde (2): Godsbeeld

Meer tussen hemel en aarde (3): Zonde

Meer tussen hemel en aarde (4): Opmerkelijke verschijnselen

Meer tussen hemel en aarde (5): Herfst, bomen in actie

Meer tussen hemel en aarde (6): Paddenstoelen en loofhutten

Meer tussen hemel en aarde (7): Wonderlijk toeval

Meer tussen hemel en aarde (8): Rijker kijken

Meer tussen hemel en aarde (9): Dromen kunnen geen bedrog zijn

Meer tussen hemel en aarde (10): Tien soorten zeewier en een haai

Meer tussen hemel en aarde (11): De tuigen worden minder maar de zin neemt toe

Meer tussen hemel en aarde (12): Alles wat je eet heeft geleefd

Meer tussen hemel en aarde (13): Jeruzalem, zwaarden, ploegscharen, kikkererwten

Meer tussen hemel en aarde (14): Self fulfilling prophecy

Meer tussen hemel en aarde (15): Januarigevoel

Meer tussen hemel en aarde (16): Soms word je geroepen

Meer tussen hemel en aarde (17): aandacht en zegen

Meer tussen hemel en aarde (18): zout en zeeklei

Meer tussen hemel en aarde (19): Huisdierenhemel en darmfauna

Meer tussen hemel en aarde (20): Hoe zen is de zending?

Meer tussen hemel en aarde (21): geeft geloof altijd gedonder?

Meer tussen hemel en aarde (22): Als je sterft, ga je dan dood?

Meer tussen hemel en aarde (23): Het kruis van Jezus afhalen

Meer tussen hemel en aarde (24): Geen rib uit je lijf maar wederhelft

Meer tussen hemel en aarde (25): Aandachtsveld

Meer tussen hemel en aarde (26): binnenzitten, buitenspelen

Meer tussen hemel en aarde (27): Het hemels baldakijn

Meer tussen hemel en aarde (28): Laat maar waaien

Meer tussen hemel en aarde (29): Ingewikkeld

Meer tussen hemel en aarde (30): Communiceren

Meer tussen hemel en aarde (31): ziekenzegening

Meer tussen hemel en aarde (32): uit je vel barsten

Meer tussen hemel en aarde (33): God negen punt nul

Meer tussen hemel en aarde (34): Geloven in of geloven dat

Meer tussen hemel en aarde (35) - Groene kerk: loofhuttenfeest

Meer tussen hemel en aarde (36) – Hiep hiep help!

Meer tussen hemel en aarde (37) – Hazelnotengaarde

Meer tussen hemel en aarde (38) – De hemel en de zwaartekracht

Meer tussen hemel en aarde (39) – Ogen

Meer tussen hemel en aarde (40) - Annunciatie

Meer tussen hemel en aarde (41) - Kostbaarheden

Meer tussen hemel en aarde (42) – Nergens aan doen

Meer tussen hemel en aarde (43) – onze Frenkie en onze lieve Heer

Meer tussen hemel en aarde (44) – Vissen achter de spiegel

Meer tussen hemel en aarde (45) – over water lopen

Meer tussen hemel en aarde (46) – Stilte

Meer tussen hemel en aarde (47) - Wat eeuwig is duurt niet

Meer tussen hemel en aarde (48) – structureel verongelijkt?

Meer tussen hemel en aarde (49) – Je past je maar aan

Meer tussen hemel en aarde (50) – Imago

Meer tussen hemel en aarde (51) - Tiendaagse

Meer tussen hemel en aarde (52) - Doorgeven

Meer tussen hemel en aarde (53) – Het goede is beter dan het beste

Meer tussen hemel en aarde (54) - Strijdbaar zonder harnas

Meer tussen hemel en aarde (55) - Leven met God is een rommelig bestaan

Alles wat schuurt

Toch nog onverwachts is van ons heengegaan

God zonder vaste woon- of verblijfplaats

Heilig vuur, veilig vuur

Mozes in quarantaine

Pay it forward

Liefde, o help!

Liefde, het nu, de neus en de eeuwigheid
Meer Column:

Meer tussen hemel en aarde (1): Melganzevoet

Meer tussen hemel en aarde (2): Godsbeeld

Meer tussen hemel en aarde (3): Zonde

Meer tussen hemel en aarde (4): Opmerkelijke verschijnselen

Meer tussen hemel en aarde (5): Herfst, bomen in actie

Meer tussen hemel en aarde (6): Paddenstoelen en loofhutten

Meer tussen hemel en aarde (7): Wonderlijk toeval

Meer tussen hemel en aarde (8): Rijker kijken

Meer tussen hemel en aarde (9): Dromen kunnen geen bedrog zijn

Meer tussen hemel en aarde (10): Tien soorten zeewier en een haai

Meer tussen hemel en aarde (11): De tuigen worden minder maar de zin neemt toe

Meer tussen hemel en aarde (12): Alles wat je eet heeft geleefd

Meer tussen hemel en aarde (13): Jeruzalem, zwaarden, ploegscharen, kikkererwten

Meer tussen hemel en aarde (14): Self fulfilling prophecy

Meer tussen hemel en aarde (15): Januarigevoel

Meer tussen hemel en aarde (16): Soms word je geroepen

Meer tussen hemel en aarde (17): aandacht en zegen

Meer tussen hemel en aarde (18): zout en zeeklei

Meer tussen hemel en aarde (19): Huisdierenhemel en darmfauna

Meer tussen hemel en aarde (20): Hoe zen is de zending?

Meer tussen hemel en aarde (21): geeft geloof altijd gedonder?

Meer tussen hemel en aarde (22): Als je sterft, ga je dan dood?

Meer tussen hemel en aarde (23): Het kruis van Jezus afhalen

Meer tussen hemel en aarde (24): Geen rib uit je lijf maar wederhelft

Meer tussen hemel en aarde (25): Aandachtsveld

Meer tussen hemel en aarde (26): binnenzitten, buitenspelen

Meer tussen hemel en aarde (27): Het hemels baldakijn

Meer tussen hemel en aarde (28): Laat maar waaien

Meer tussen hemel en aarde (29): Ingewikkeld

Meer tussen hemel en aarde (30): Communiceren

Meer tussen hemel en aarde (31): ziekenzegening

Meer tussen hemel en aarde (32): uit je vel barsten

Meer tussen hemel en aarde (33): God negen punt nul

Meer tussen hemel en aarde (34): Geloven in of geloven dat

Meer tussen hemel en aarde (35) - Groene kerk: loofhuttenfeest

Meer tussen hemel en aarde (36) – Hiep hiep help!

Meer tussen hemel en aarde (37) – Hazelnotengaarde

Meer tussen hemel en aarde (38) – De hemel en de zwaartekracht

Meer tussen hemel en aarde (39) – Ogen

Meer tussen hemel en aarde (40) - Annunciatie

Meer tussen hemel en aarde (41) - Kostbaarheden

Meer tussen hemel en aarde (42) – Nergens aan doen

Meer tussen hemel en aarde (43) – onze Frenkie en onze lieve Heer

Meer tussen hemel en aarde (44) – Vissen achter de spiegel

Meer tussen hemel en aarde (45) – over water lopen

Meer tussen hemel en aarde (46) – Stilte

Meer tussen hemel en aarde (47) - Wat eeuwig is duurt niet

Meer tussen hemel en aarde (48) – structureel verongelijkt?

Meer tussen hemel en aarde (49) – Je past je maar aan

Meer tussen hemel en aarde (50) – Imago

Meer tussen hemel en aarde (51) - Tiendaagse

Meer tussen hemel en aarde (52) - Doorgeven

Meer tussen hemel en aarde (53) – Het goede is beter dan het beste

Meer tussen hemel en aarde (54) - Strijdbaar zonder harnas

Meer tussen hemel en aarde (55) - Leven met God is een rommelig bestaan

Alles wat schuurt

Toch nog onverwachts is van ons heengegaan

God zonder vaste woon- of verblijfplaats

Heilig vuur, veilig vuur

Mozes in quarantaine

Pay it forward

Liefde, o help!

Liefde, het nu, de neus en de eeuwigheid

 

Nieuwsbrief Ark op koers • Snel contact:

  06 - 383 041 09


  E-mail: ds@dearkonline.nl

 •  
 • Kerkdiensten:

  Elke zondag 10:00 uur


  Adres: Olijfgaarde 12 Hendrik Ido Ambacht

 •  
 • Collectebonnen:

  Bestel collectebonnen

 •  
 • Volg De Ark op:

   


 •